Un an nou binecuvântat – 2018!

Retrospectivă 2017Privim la anul care a trecut, 2017, cu inimile pline de recunoștință pentru tot harul de care Domnul ne-a făcut parte. A fost o aventură lungă, dar plăcută. Iar faptul că am ajuns la capătul ei este îndurarea Lui. Vă mulțumim că ne-ați fost alături! Sperăm că v-am fost de ajutor cât de cât.

Câteva secvențe din anul aceasta:

Predicarea expozitivă

Am început să predicăm prin Epistola către Evrei o serie de mesaje având ca temă generală „Cu privirea ațintită la Isus” și am ajuns cu studiul nostru la Capitolul 11:22.

De asemenea, am parcurs o serie de două mesaje, intitulată: „Mi-a dat și mie Duhul daruri?” – Am înțeles că tot ce avem este de la El, din mâna căruia primim „orice dăruire generoasă și orice dar desăvârșit” (Iacov 1:17a) cu scopul de a ne sluji unii pe alții și de a îndrepta privirile celorlalți înspre Dătător.

Întâlnirile de părtășie din timpul săptămânii

Am studiat împreună cartea „ADEVĂRATA EVANGHELIE A LUI HRISTOS sau FALSA EVANGHELIE A CREȘTINISMULUI CARNAL” de Lee Roy Shelton, publicată de asociația Magna Gratia (magnagratia.org).

Împreună cu bărbații am început să studiem cartea „Harul care ne transformă” de Jerry Bridges, iar surorile au vorbit despre înțelepciune, privind la cartea Proverbelor.

Conferințe

Pentru două zile, 22-23 Aprilie 2017, biserica Logos a organizat conferința cu tema: „Odihna de Sabat pentru poporul lui Dumnezeu.” Am înțeles că promisiunea odihnei avută în vedere de Dumnezeu, nu este una fizică, ci mai degrabă una spirituală. O odihnă de la truda și eforturile noastre pentru a obține acceptarea lui Dumnezeu, Sabatul fiind o Persoană – Isus Hristos.

În cadrul Taberei de vară de la Sibiu în perioada 2-6 August 2017, am avut conferința cu tema „Suveranitatea lui Dumnezeu în trăirea creștină.” Privind în Cuvânt, am fost încurajați să ne încredem în Tatăl nostru care coordonează toate detaliile vieților noastre înspre Slava Lui și binele nostru.

Aici stăm – 500 de ani de la Reformă

Martin Luther

Pe durata lunii octombrie, am publicat în fiecare zi câte un articol referitor la Reforma de care Domnul ne-a făcut parte în Europa. Am fost uimiți de felul cum întoarcerea la Scripturi ca singură autoritate supremă a fost ceea ce a adus transformare în viața multor oameni, pe care mai apoi Dumnezeu i-a folosit pentru a transforma bisericile și societatea în ansamblul ei.

Advent 2017 – Regele care va veni!

Anul acesta, în perioada premergătoare sărbătorii Nașterii Mântuitorului, am privit împreună ca biserică la patru teme centrale ale Scripturilor pe care Dumnezeu le-a folosit în revelația progresivă a planului de răscumpărare a omului: Sămânța, Leul din Iuda, Mielul lui Dumnezeu și Isus Domnul.

Ce va urma în anul 2018?

Uneori, oamenilor le plac mai mult evaluările așteptărilor decât definirea acestora, însă ambele sunt necesare pentru a avea parte de o viață de creștin prosper. Când privim înainte, la pragul dintre aceștia ani, aspirăm către o viață și mai mult inundată de harul Său bogat. Nu trebuie să fim descurajați de eșecurile trecutului și nici intimidați de provocările viitorului. Trebuie să privim prin credință la ceea ce doar El poate face în noi. Adesea ne propunem lucruri mari, precum să mutăm munții, însă ce-ar fi ca astăzi să îți propui ca în anul următor să umbli cu El în lucrurile mici cu bucurie, mulțumitor și plin de speranță?

Fie ca harul Lui să ne poarte și în 2018!