Reformatorul radical

Conrad Grebel (c. 1498-1526)


Deși a fost un radical printre radicali, viziunea lui Conrad Grebel pentru biserică este una familiară pentru cei mai mulți evanghelici de astăzi. Dar la momentul respectiv ea l-a transformat într-un exilat, nu doar de la Romano-Catolicism, dar chiar și dintre Reformatori.

Conrad Grebel

Grebel s-a născut în 1498 într-o familie cu vază din Zurich. În 1524, cariera universitară a lui Grebel a început în Basel cu ceea ce părea un început promițător. Dar lucrurile s-au stricat atunci când diferențele de opinie a lui Grebel față de profesorul său, certurile și viața sa ușuratică l-au făcut pe tatăl său să-l retragă. Pedepsit, el s-a întors acasă la Zurich, unde a intrat într-un mic grup de umaniști care studiau greaca, ebraica și Biblia Latină sub învățătura lui Ulrich Zwingli.

Undeva în anul care a urmat perioadei petrecute cu Zwingli, viața lui Grebel s-a schimbat. S-a căsătorit cu o femeie dintr-o clasă inferioară, ceea ce a cauzat o ruptură și mai mare de familia sa, și a fost convertit, lucru evidențiat printr-o schimbare dramatică a stilului său de viață. Nu a trecut mult până când Grebel a devenit unul dintre susținătorii cei mai entuziasmați ai lui Zwingli și și-a câștigat o reputație ca unul care avea un dar de a mărturisi altora evanghelia.

Dispută și reputație proastă

Însă doar puțin peste un an mai târziu, în octombrie 1523, o separare a început să apară între cei doi oameni. Pricina? Liturghia. Într-o dispută publică, ambii bărbați au fost în favoarea abolirii liturghiei, dar când Zwingli a văzut că oamenii din consiliul orașului nu erau gata să meargă atât de departe, a dat înapoi. Acest lucru era de neacceptat pentru Grebel, care considera că cuvântul clar al lui Dumnezeu trebuia îndeplinit fără întârziere. Ambele părți s-au simțit trădate: Grebel a simțit că Zwingli era de acord să facă ceva ce el condamnase ca o urâciune (adică să continue să îndeplinească liturghia), iar Zwingli a simțit că Grebel era nerecunoscător și că avea pretenții.

Această dispută a atins inima uneia dintre cele mai mari divergențe ale lui Grebel cu Reformatorii majoritari: Față de cine răspunde biserica? Grebel era convins că oamenii din consiliul orașului nu ar trebui să aibă nicio autoritate asupra bisericii și practicii ei – mai mult, ei nu ar trebui să aibă nicio autoritate față de cuvântul lui Dumnezeu însuși. De cealaltă parte, nu considera nici că biserica ar trebui să aibă autoritate asupra statului, și era împotriva zeciuielii obligatorii și altor lucruri de acest fel. Semințele separării dintre biserică și stat începeau să încolțească. Pentru noi, această separare este la fel de familiară ca aerul pe care-l respirăm; pentru ei, era revoluționară.

O îmbăiere romano-catolică

Ultimul cui bătut în coșciugul asocierii dintre Grebel cu Reformatorii majoritari a fost din cauza botezului copiilor. Grebel sperase că Zwingli ar fi dispus să asculte de convingerea sa că doar adulții care cred ar trebui să fie botezați, dar nu a fost așa.

Pe 17 ianuarie 1525, Zwingli a cerut o dezbatere publică pentru a forța subiectul. Lui Grebel i s-au alăturat Felix Manz și George Blaurock de partea botezului credincioșilor. În final, consiliul orașului a fost de acord cu Zwingli și a ordonat grupului lui Grebel să înceteze să se mai întâlnească pentru studiul Bibliei. Ei au ordonat de asemenea ca toți copiii nebotezați să fie aduși pentru botez sau să fie exilați. Fetița lui Grebel avea două săptămâni la acel moment și, în cuvintele lui Grebel, „încă nu fusese botezată și îmbăiată în băile romano-catolice”. Și nici nu avea să fie, cât timp Grebel încă respira, lucru care nu avea să mai dureze mult.

La câteva zile după dezbatere, Grebel s-a strâns acasă la Felix Manz împreună cu radicalii exilați și a făcut primul botez al adulților pe Blaurock, un fost preot căsătorit. În lunile care au urmat, Grebel a predicat evanghelia cu mesajul „pocăiți-vă și fiți botezați” în St. Gall, iar aproximativ cinci sute de oameni au răspuns făcând exact lucrul acesta.

Grebel a fost arestat și închis în octombrie 1525. După ce a scăpat din închisoare în anul următor, el a continuat să predice evanghelia până când a murit de ciumă doar câteva luni mai târziu.

Predicați și ascultați

Forța care conducea acțiunile și reformele doctrinale ale lui Grebel ar putea fi sumarizată astfel: predică și ascultă cuvântul fără compromis. În propriile sale cuvinte,

Căutați cu seriozitate să predicați doar cuvântul lui Dumnezeu fără clintire, să stabiliți și să apărați doar practicile divine, să considerați bun și drept doar ce poate fi găsit precis și clar în Scriptură, și să respingeți, să urâți și să blestemați toate planurile, cuvintele, practicile și opiniile tuturor oamenilor, chiar și ale voastre înșivă.

Chiar dacă acest lucru înseamnă exilare sau chiar mai rău de atât.


Acest articol face parte din seria Aici Stăm – 500 de ani de Reformă. Anul acesta, în luna octombrie, se împlinesc 500 de ani de când Martin Luther și-a țintuit cele 95 de teze pe ușa bisericii din Wittenberg, moment care a marcat începutul Reformei. Pentru a marca această aniversare, vă invităm să ne însoțiți într-o călătorie de 31 de zile cu scurte biografii ale multor eroi ai Reformei, câte 5-7 minute pentru fiecare zi din octombrie.

Seria de articole este preluată cu permisiune de pe Desiring God – http://www.desiringgod.org/here-we-stand.