Zaharia 3:1-5 – Harul care ne îndreptățește


| Text biblic: Zaharia 3:1-5 | Serie: Despre har | Tematică: Harul lui Dumnezeu

1 Apoi mi i-a arătat pe marele preot Iosua, stând în faţa îngerului Domnului, şi pe Satan stând la dreapta lui, ca să-l acuze. 2 Domnul i-a zis lui Satan: «Domnul să te mustre, Satan! Domnul, Cel Care a ales Ierusalimul, să te mustre! Nu este acesta un tăciune smuls din foc?» 3 Iosua însă era îmbrăcat în haine murdare şi stătea înaintea îngerului. 4 Atunci îngerul le-a spus celor ce stăteau înaintea lui: «Îndepărtaţi hainele murdare de pe el!» Apoi i-a zis lui Iosua: «Priveşte! Am îndepărtat de la tine vina şi te voi îmbrăca în haine de sărbătoare!» 5 Atunci eu am zis: «Să i se pună pe cap o mitră curată!» I-au pus mitra curată pe cap şi l-au îmbrăcat, în timp ce îngerul Domnului stătea acolo.

(Zaharia 3:1-5, NTR)