Trăsăturile dragostei


| Text biblic: Romani 13:8-10 | Serie: Epistola către Romani | Tematică: Dragostea față de Dumnezeu

Noi putem astăzi, ca și moștenitori ai harului, să iubim, pentru că Hristos a împlinit cerința legii prin moartea Lui. Și, totodată, noi demonstrăm că suntem în iubirea Lui sau că-L iubim prin iubirea pe care o oferim și noi altora la rândul nostru.

Nicu Sotir