Transformați în practica vieții, privind la îndurările lui Dumnezeu


| Text biblic: Romani 12:1-2 | Tematică: Viața creștină

Nu putem ajunge să înțelegem cum să-I dăm trupurile noastre „ca o jertfă vie, sfântă și plăcută lui Dumnezeu”, dacă nu înțelegem îndurările lui Dumnezeu.

Ștefan Cornu