Stând ferm ancorați în adevărul Evangheliei


| Text biblic: Coloseni 2:4-23 | Serie: Epistola către Coloseni | Tematică: Noul Legământ

Circumcizia era un ritual prin care cineva era plasat în poporul fizic al lui Dumnezeu. Reprezenta separarea de necurăție și dedicare față de Dumnezeu. Însă ea era doar o imagine care arăta spre adevărata circumcizie, cea a inimii, de care vor avea parte toți cei care aparțin poporului spiritual al lui Dumnezeu.

Viața în Noul Legământ nu funcționează după reguli exterioare, ci ea constă într-o inimă nouă, transformată, regenerată.

Florin Mereuță