Scopul Legii


Problema din biserica din Efes era că îi învățau pe credincioși că sunt sub legea lui Moise. Pavel este clar că Legea nu este pentru neprihănit, pentru cel credincios. Dar include Legea și cele 10 porunci? Pavel spune că el nu este slujitor al celor două table (pe care erau scrise cele 10 porunci), ci al Evangheliei. Când Pavel spune „Legea”, se referă și la cele 10 porunci.

Dacă încercăm să trăim după Lege, ducem o luptă imposibilă. Nu contează dacă ducem lupta aceasta ca necredincioși sau ca și credincioși - dacă încercăm să trăim după Lege, ducem o luptă imposibilă.

Pastor R. K.