Romani 4:1-8


| Text biblic: Romani 4:1-8 | Serie: Romani

1 Şi atunci, ce vom spune că a câştigat strămoşul nostru Avraam? 2 Pentru că, dacă Avraam a fost îndreptăţit prin fapte, atunci are motive de laudă, însă nu înaintea lui Dumnezeu! 3 Căci ce spune Scriptura? „Avraam L-a crezut pe Dumnezeu, şi acest lucru i s-a socotit dreptate.” 4 Plata unui om care lucrează nu este considerată ca un dar, ci ca un lucru care îi este datorat, 5 însă celui care nu lucrează, ci se încrede în Cel Care-l îndreptăţeşte pe cel neevlavios, credinţa îi este socotită dreptate. 6 Tot aşa spune şi David când vorbeşte despre fericirea omului pe care Dumnezeu îl socoteşte drept fără fapte: 7 „Ferice de cei ale căror nelegiuiri sunt iertate şi ale căror păcate sunt acoperite! 8 Ferice de omul căruia Domnul nu-i ţine în seamă vina!”

(Romani 4:1-8, NTR)