Romani 3:16-24


| Text biblic: Romani 3:16-24 | Serie: Romani

16 iar pe căile lor se află prăpădul şi nenorocirea.
17 Ei nu cunosc calea păcii.

18 Nu este frică de Dumnezeu înaintea ochilor lor!“

19 Ştim că tot ce spune Legea, le spune celor ce sunt sub Lege, pentru ca orice gură să fie închisă şi întreaga lume să fie găsită răspunzătoare înaintea lui Dumnezeu. 20 Căci „nici o fiinţă nu va fi îndreptăţită înaintea Lui“ prin faptele Legii, deoarece prin Lege vine cunoaşterea păcatului.

21 Dar acum, independent de Lege, a fost arătată o dreptate oferită de Dumnezeu, despre care depun mărturie Legea şi Profeţii, 22 şi anume dreptatea oferită de Dumnezeu prin credinţa în Isus Cristos, pentru toţi cei ce cred. Nu este nici o deosebire. 23 Căci toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu. 24 Ei sunt îndreptăţiţi fără plată, prin harul Lui, prin răscumpărarea care este în Cristos Isus…

(Romani 3:16-24, NTR)