Recapitularea epistolei către Galateni


| Text biblic: Galateni 1-5 | Serie: Crucea - lauda credinciosului | Tematică: Noul Legământ