Realitatea luptelor spirituale – Efeseni 6:10-13


| Text biblic: Efeseni 6:10-13

Mulți credincioși au astăzi impresia că războiul spiritual e ceva mistic, purtat numai la nivel de duhuri - și e adevărat că într-o anumită măsură acesta se desfășoară la nivel supranatural. Dar cartea Efeseni ne arată un război spiritual desfășurat și în viața de zi cu zi.

N.L.