Promisiunea unei lumini pentru toate neamurile


| Text biblic: Luca 2:22-35 | Serie: „Promisiunea” - Advent 2019 | Tematică: Mesia