Plinătatea restaurării – Conferința „O poveste a răscumpărării – Cartea Rut” (4)


| Text biblic: Rut 4 | Serie: O poveste a răscumpărării - Cartea Rut | Tematică: Harul lui Dumnezeu

„Aceasta este o poveste despre Dumnezeu. Aceasta este o poveste despre un Dumnezeu care este suveran peste toate. Este povestea unui Dumnezeu a cărui providență lucrează după plăcerea voii Sale și după scopurile Sale răscumpărătoare. Aceasta este o poveste despre Dumnezeu, care trebuie glorificat în orice lucru. El lucrează ca să-Și arate slava atât în nașterea unui copil, cât și în moartea unui om, în greutăți și în vreme de belșug, în muncă grea și în odihnă, în dragoste și romantism și căsătorie, prin fii și fiice. Există în toate acestea lucruri ceva și Cineva mai mare decât noi. Aceasta este o poveste a lui Dumnezeu, care ne surprinde. Puterea și voința Sa lucrează în așa fel încât să apară un om după inima Lui. El îl aduce pe Regele David prin bunătatea neașteptată a unei femei moabite.
Aceasta este povestea Dumnezeului care răscumpără. Dumnezeu, al Cărui Singur Fiu Preaiubit a venit ca răscumpărător pentru noi. El a plătit întregul preț și întreaga pedeapsă pentru păcatele noastre. Nu a plătit cu argint sau aur sau bogății omenești, ci a plătit cu prețul de nemăsurat al vieții Lui.
Aceasta este povestea unui Dumnezeu care trebuie glorificat. Aceasta este o poveste despre un Dumnezeu al surprizelor. Și aceasta este povestea Dumnezeului care răscumpără. Aceasta este povestea unui Dumnezeu al minunilor. El lucrează prin providența Lui, dulce sau amară, pentru a tranforma goliciunea păcatului nostru în plinătatea mântuirii Sale.”

Pastor R. K.