Păcatul de neiertat al fariseilor – Matei 12:15-22


| Text biblic: Matei 12:15-32 | Serie: Evanghelia după Matei

Evanghelia scrisă de Matei este cu adevărat o capodoperă! Am mai afirmat acest lucru, însă nu pot să nu constat din nou și să nu mă minunez de măiestria cu care a creionat această scrisoare. Dacă nu există genul literar evanghelie în literatura română, ar trebui introdus, iar Matei să devină caz de studiu pentru elevi. Este genial modul în care întrepătrunde temele și cum își dezvoltă ideile. Am vorbit în alte predici precedente despre ucenicie. Am văzut în predica de pe munte o prezentare detaliată a caracteristicilor ucenicilor Împărăției. Apoi am subliniat despre costul uceniciei, misiunea și persecuția ucenicilor. La sfârșitul capitolului 11, Isus face declarația uluitoare: Veniți la Mine, toți cei trudiți și împovărați!, completând parcă imaginea noastră cu privire la ucenicie. Afirmația aceasta a lui Isus ne face parcă să gândim că relaxații, intelectualii și bogații acelor vremuri și acestor vremuri nu ar avea nevoie de Isus. Deși noi știm că afirmația aceasta are repere spirituale… în fine, dar chiar și Petru a căzut în această capcană atunci când, șocat de plecarea tânărului bogat, exclamă: „Păi atunci cine mai intră în Împărăția lui Dumnezeu?!!!” Dacă ei, cei bogați, religioșii vremii, nu sfârșesc și nu trec linia, păi atunci cine??? Cu siguranță că și acești farisei, religioșii vremii erau considerați ca făcând parte din acestea categorie specială… oameni care vor ocupa un loc de cinste în Împărăția lui Dumnezeu. Cu siguranță a fost șocant pentru o parte din contemporanii vremii să-L audă pe Isus strigând și acuzând: „Pui de năpârci!!!” Fariseii erau dintre cei care nu considerau că au nevoie de iertarea păcatelor… nevoie de doctor???

Pe lângă multe lucruri pe care le putem sesiza și discuta pe baza acestor capitole, putem observa lejer și această înșiruire de acuze și corectări pe care Isus le face cu privire la implicarea social-religioasă a fariseilor în contextul iudaic:

  1. Isus corectează teologia lor, arătând adevărata semnificație a Legii (12:1-8)
  2. Isus corectează practica lor, vorbind despre identitatea Lui (12:9-21)
  3. Isus corectează logica și argumentarea lor, arătând gândurile și identitatea lor (12:22-37)
  4. Isus corectează interpretarea lor istorică, vorbind despre starea deplorabilă în care se găsesc și despre realitatea judecății viitoare (12:38-45)

!!! Și toate acestea în contrast cu adevărații ucenici ai Împărăției de la versetul 46 până la 50, care fac voia Tatălui.

Să revenim la textul pe care l-am citit astăzi, Matei 12:15-32. Am afirmat că Isus le corectează practica, arătând identitatea Lui. Fariseii au înțeles mesajul lui Isus și afirmațiile radicale și puternice pe care El le făcea cu privire la identitatea Lui și erau hotărâți să Îi curme viața. Este superbă replica pe care Isus o dă: „Nu credeți că Eu sunt cine spun că sunt? Ascultați-l atunci pe Isaia. Ascultați ce afirmă profetul despre Mine.” Mesajul și lucrările lui Isus pun mulțimile pe gânduri, care nu mai știu ce să creadă. Mai că ar crede că Isus este Mesia – Unsul lui Dumnezeu (v. 23)… Fariseii neagă ceea ce mulțimile încep să priceapă!! Rațiunea lor este întunecată de satan. Ei sunt adevărații orbi, care nu înțeleg nimic din derularea istoriei care are loc sub privirea lor. Scripturile au prins viață înaintea ochilor lor, dar ei nu pot vedea MINUNEA!

Ascultați gândurile și argumentarea lor: Omul aceste nu scoate dracii decât cu Beelzebul, domnul dracilor. Replica lui Isus este foarte simplă: cum se poate ca o împărăție să se răscoale împotriva ei însăși? Cum poate o națiune să aibă succes și să dăinuiască folosindu-se de astfel de strategii? Nu este logic! Dar este ceva logic din modul nostru de gândire atunci când cel rău ne înveninează cu ideile lui năstrunice? SĂ NU UITĂM NICIODATĂ: Diavolul nu vrea niciodată binele nostru! El nu știe ce este binele și nu face niciodată bine nimănui. El vrea să Îi fure lui Dumnezeu slava de care NUMAI Acesta este vrednic datorită lucrării de răscumpărare.

La replică Isus mai adaugă câteva elemente logice:

  1. Dacă Eu scot dracii cu Beelzebul, atunci cu cine scot dracii fii voștri? Nu răspundeți; o să vedem la judecată…
  2. Dacă scot dracii cu Duhul lui Dumnezeu, atunci Împărația lui Dumnezeu este prezentă printre voi… este „în casă”.
  3. Și cum aș putea scoate dracii, dacă nu am legat mai întâi pe domnul lor (șeful lor)? Am autoritate asupra lor pentru că le-am biruit generalul.

Oamenii să înțeleagă cine sunt EU prin ceea ce fac!

Urmează apoi două versete controversate, care de obicei nu sunt luate împreună cu versetul precedent (adică 31-32, fără 30). Aceste versete trebuie privite, judecate și analizate în context.

Isus spune în versetul 30: Nu este neutralitate! Nu este teritoriu de mijloc! Eu strâng, ei risipesc! Acest risipesc este de-o greutate de nedescris pentru evrei. Frica vieții lor era să nu ajungă să fie risipiți. În primul rând pentru că au fost încontinuu amenințați, iar mai apoi pentru că au fost risipiți pentru o perioadă.

Hula împotriva Duhului Sfânt. Păcatul de neiertat.

Sunt multe comentarii care se tot fac la aceste versete, însă uitați care cred eu că este înțelegerea acestor verste în lumina contextului și a Bibliei.

Contextul: Am spus deja că fariseii neagă ceea ce mulțimile încep să înțeleagă. Ei, care ar fi trebuit să priceapă cel mai bine mesajul și acțiunile lui Isus, sunt cei mai iraționali și vor să-l omoare. Împotrivirea aceasta este față de lucrarea pe care Duhul o face în viețile lor și în viețile celorlalți. Ei nu doar că se răzvrătesc la nivel personal, ci ei risipesc ceea ce Dumnezeu strânge.

Ce înseamnă blasfemia? (Matei 9:1-3) Să-L denigrezi (defăimezi) pe Dumnezeu sau lucrurile lui Dumnezeu. Să nu crezi Evanghelia harului lui Dumnezeu. Să negi ceea ce Dumnezeu poate să facă. Vă imaginați de câte ori se întâmplă acest lucru în jurul nostru, împlinindu-se atât versete ca Matei 7, cât și Evrei 6?… Oameni care fac așa de mult în biserici, pentru Domnul, dar care nu cunosc adevărata Evanghelie a harului lui Dumnezeu. Faptele lor, încercările lor, ceea ce ei pot face… „o, asta aduce iertarea lui Dumnezeu!” Asta este blasfemie!

Fapte 7:5 – Să reziști chemării Duhului Sfânt, să refuzi să auzi Evanghelia.

TOCMAI ÎN FELUL ACESTA HULEAU FARISEII: REZISTAU EVANGHELIEI CU PREȚUL MORȚII. Uitați cum am putea citi v. 31: Orice păcat și orice hulă (faptă exterioară) vor fi iertate, dar dacă te împotrivești (INTERIOR) (reziști) lucrării Duhului Sfânt care aduce pocăință, nici un păcat nu va fi iertat (Ioan 16:8). Orice păcat este de iertat dacă este pocăință; nici un păcat nu va fi iertat dacă nu există pocăință.

Dar ei nu se opreau aici, ci CĂUTAU SĂ ÎI TRAGĂ ȘI PE ALȚII CU EI, aspect pe care Isus îl mai precizează și cu alte ocazii. Ei vorbeau împotriva Duhului Sfânt.

Isus spune: Poți să te uiți la Mine și să te înșeli datorită așteptărilor tale escatologice mesianice, dar nu te poți uita la minunile făcute – vezi mutul-orb îndrăcit – și să nu vezi puterea lui Dumnezeu manifestată prin Duhul Sfânt (degetul lui Dumnezeu).

Concluzii
  • Nu fi uimit de blasfemiile celor din jurul tău la adresa lui Dumnezeu.
  • Nu există nimic mai fals decât conceptul neutralității cu privire la lucrurile spirituale.
  • Nu există nimic mai urgent decât recunoașterea faptului că Isus este Dumnezeu, trimisul Lui și că trebuie să alergăm spre El grăbindu-ne să ascultăm de El.

Cine spui tu că este Isus în relație cu tine?
Este El Domn? Dar este El Domnul tău?
Este El Mântuitor? Dar este El Mântuitorul tău?