O teologie biblică a legămintelor


| Serie: Tabăra „Teologia Legămintelor” | Tematică: Noul Legământ

Biblia are multe teme și analogii în ea, iar Legământul este una dintre ele. Nu există o singură temă sau analogie care să fie tema principală a Bibliei. Hristos este tema centrală a Bibliei. Toată Biblia este în mod ultim despre El. Toate temele și analogiile sunt împlinite în mod ultim în El.

Cheia înțelegerii Bibliei este Isus Hristos. Nu este Israelul. Nu este biserica. Biblia este în mod suprem despre Isus. Legămintele sunt parte din modul în care Dumnezeu ni S-a revelat. Este un mod important, însă nu este singurul. Noul Testament ne spune ce înseamnă Vechiul Testament. Vechiul Testament ne îndreaptă privirea spre Hristos. Legămintele Vechiului Testament trebuie așadar înțelese așa cum Noul Testament le interpretează. Toate acestea trebuie să ne conducă spre închinare, dragoste, credință și ascultare mai mare de Isus.

Pastor R. K.