O dată pentru totdeauna


Îți dai seama cum ar fi pentru un evreu? „Cum? Stai puțin, că în fiecare an abia așteptăm ziua ispășirii... E o zi națională, în care preotul aduce pentru păcatul lui și pentru păcatul familiei acea junincă sau acel animal, după care pentru întregul popor - și se întâmplă asta în fiecare an! Dacă nu s-ar întâmpla asta în fiecare an, înseamnă că nu am asculta de Yahve și ar trebui să fim consumați de mânia Lui! În fiecare an trebuie să se întâmple asta! Animal după animal, sânge - mult sânge - care trebuie să curgă!” Și autorul Epistolei către Evrei spune că Isus nu a trebuit să facă asta decât o singură dată. Și, spre deosebire de ei, de evrei, de preoții aceia care slujeau în mod continuu la templu și animal după animal după animal era sacrificat - și nu obțineau absolut nimic, Isus obține o răscumpărare VEȘNICĂ.

Nicu Sotir