Noul și vechiul în Hristos – Matei 13:52


| Text biblic: Matei 13:52 | Serie: Evanghelia după Matei

Care lucruri vă plac mai mult? Cele vechi sau cele noi? Greu de răspuns… Uneori ne simțim melancolici cu privire la unele haine pe care le avem, dar simțim că suntem cam depășiți de stil. Nu știu cum sunteți voi (hei, voi, cei tineri, sunteți scutiți pentru următoare gânduri), dar uneori sunt foarte nostalgic după vremuri și lucruri vechi… DAR nu când vine vorba și despre computere sau telefoane! Telefoane??? Ce antic sună! Smartphone, oameni buni! Până și unele surori în vârstă au smartphone cu skype și facebook pe el.

După ce își termină cuvântarea pasionată despre Împărăție Isus spune: Ați înțeles voi toate aceste lucruri? – Da, i-au răspuns ei. El le-a zis: – De aceea, orice cărturar care a fost instruit cu privire la Împărăția Cerurilor este ca stăpânul unei case, care scoate din vistieria lui lucruri noi și lucruri vechi. (Matei 13:51-52 NTR)

Dragilor, în dimineața aceasta recunosc că pentru foarte mulți ani am citit Biblia greșit, căutând doar imaginile etice și umaniste, crezând că acestă carte este descoperirea omului și a destinului său. Prin har, Duhul lui Dumnezeu m-a condus în ultimii ani pe acest nou drum pas cu pas, învățându-mă să Îl regăsesc pe Hristos peste tot. O, da, am fost la un colegiu biblic unde ni s-a arătat cum să Îl regăsim pe Hristos în toate elementele templului… cum să Îl vedem pe Hristos peste tot prin Vechiul Testament… o, da, nimic nou! Și cu toate acestea citirea, predicarea și chiar viețuirea nu erau doar despre Isus. Câtă răbdare a putut Dumnezeu să aibă cu mine!

Întrebare: Chiar consideri că toate aceste lucruri (din Biblie) sunt despre Isus? Chiar crezi că toate ne arată spre El? Noi și vechi? Că Duhul lui Dumnezeu le-a pus pe toate împreună pentru a portretiza înaintea ochilor noștri chipul lui Isus?

Deschizi tu Cuvântul lui Dumnezeu și după orice astfel de moment Îl adori mai mult pe Isus? Devii și mai uimit de El? Domnul să ne facă parte mie și ție de acest har!

Să revenim la text și să subliniem așadar câțiva termeni: Toate aceste lucruri… cu privire la Împărăția lui Dumnezeu… lucruri noi și lucruri vechi…

Matei sumarizează prin Cuvintele lui Isus câteva aspecte cu privire la Evanghelia pe care prin harul lui Dumnezeu a lăsat-o în urma sa ca moștenire pentru biserică. El ne vorbește în Evanghelia sa despre Isus, care aduce Împărăția lui Dumnezeu printre noi și care începe să vindece această lume. Matei arată cum Isus ne aduce noua creație printr-o ordine pe care El o stabilește după cum vrea El. Matei ne arată în același timp cum Isus împlinește toate Scripturile Vechiului Testament, renovând sau restaurând ceea ce era vechi. Și nu în ultimul rând (așa cum o spune și în acest text), ucenicul Împărăției, al lui Isus, duce acestă nouă viață, acest nou mesaj celor din jur (Isus spune aceste cuvinte ucenicilor). În Evanghelia scrisă de Matei regăsim acest portret al ucenicului lui Isus.

Acum, expresia care mi-a atras atenția la textul de față este „lucruri noi și lucruri vechi”. Trebuie să recunosc că m-a dus cu gândul inițial la declarația lui Isus, pe care o face cu ceva capitole mai devreme: Nimeni nu pune o bucată de pânză nouă la o haină veche, căci peticul se va desprinde din haină și ruptura se va face mai mare. și nimeni nu pune vinul nou în burdufuri vechi. Dacă face așa, burdufurile se vor crăpa, vinul se va vărsa și burdufurile vor fi distruse. Ci vinul nou se pune în burdufuri noi și astfel se păstrează amândouă. (Matei 9:16-17 NTR)

Dar despre ce vorbește Isus aici, în contextul acesta al pildelor Împărăției? Cei care primesc corect mesajul Împărăției sunt aceia care scot, care dau mai departe altora din comoara lor lucruri noi și vechi (termenul pentru „cărturar” este „învățător al legii”; mai apare în Matei 2:4 și 8:19).

Se poate pune un egal între mesajul corect al Împărăției și lucrurile noi și vechi. (Urmăriți succesiunea: nou și vechi; de obicei am spune în mod natural vechi și nou.)

Matei dovedește până acum prin ceea ce spune că există o armonie între vechi și nou în Isus. Nu este mesajul transmis doar de Matei, ci de întreaga Scriptură. Vechiul Testament promite, iar Noul Testament împlinește. Vechiul Testament se uită spre Isus. Vă aduceți aminte ce spunea Petru: Cu privire la această mântuire, profeții care au profețit despre harul ce urma să fie al vostru, au căutat și au cercetat cu atenție, încercând să afle ce vreme sau ce împrejurări le arăta Duhul lui Cristos din ei, atunci când a prezis suferințele lui Cristos și slava care urma după acestea. Lor le-a fost descoperit că nu slujeau pentru ei înșiși, ci pentru voi, cu privire la lucrurile care v-au fost anunțate acum prin cei ce v-au vestit Evanghelia prin Duhul Sfânt trimis din cer – lucruri în care chiar și îngerii doresc să privească. (1 Petru 1:10-12 NTR). Îngerii se uită spre viitor.

Vechiul este nou în Hristos, iar Noul este vechi în Hristos

Vechiul Testament anticipează LUCRURI NOI, iar Noul Testament ne oferă împlinirea și derularea acestora.

Este interesant să observi atunci când citești progresiv prin Vechiul Testament că oamenii devin din ce în ce mai răi, iar promisiunile lui Dumnezeu devin din ce în ce mai mărețe și mai clare. În contextul în care necredincioșia, infidelitatea și idolatria evreilor creștea, profeții rosteau promisiuni divine din ce în ce mai uimitoare.

În Deuteronom 28, regăsim Israelul la granița unor noi începuturi. În Deuteronom 30, vedem că Dumnezeu le arată în viitor cu privire la lucrurile care se vor întâmpla, anticipând neascultarea lor: 1Când vor veni peste tine toate binecuvântările și blestemele (acest lucru dovedește neascultarea și respingerea lor) pe care Eu ți le-am pus înainte, iar tu îți vei aduce aminte de ele în mijlocul neamurilor în care Domnul, Dumnezeul tău, te va risipi… 6Domnul, Dumnezeul tău va circumcide inima ta și inima urmașilor tăi, ca să-L iubești din toată inima ta și din tot sufletul tău și astfel să trăiești.

Prin profeți, Dumnezeu continuă să vorbească despre lucrarea măreață pe care o va face în poporul Său: Ezechiel 37 – uitați-vă la versetele 21-28. În progresia aceasta a planului lui Dumnezeu vedem cadre clare cu privire la NOUL care va veni: Ieremia 31 un NOU legământ!!! Psalmul 96: Cântați Domnului o cântare NOUĂ!

Vechiul Testament și Noul Testament chiar anticipează că TOATE lucrurile vor deveni NOI: Un NOU pământ, un NOU cer, un NOU Ierusalim, o NOUĂ sărbătoare, un NOU vin…

Isus aduce împreună ACEST Cuvânt al Vechiului Testament cu Împărăția cea nouă pe care El o inaugurează – Luca 4:20,21.

Împlinirea vine prin ISUS.

Isaia scria despre aceste vremuri – Isaia 40:1-11.

Ești gata și tu să vinzi totul pentru această COMOARĂ NOUĂ??? Această nouă creație are coordonate individuale: 2 Corinteni 5:17.
2 Corinteni 4:16 – înnoirea adusă de Duhul Sfânt.

ACUM, Dumnezeu nu aruncă pe fereastră tot ceea ce a făcut până la venirea lui Isus. Nu, El renovează, El restaurează vechea creație. Hristos este Noul OM, inaugurează noua creație, dar El este același care a creat lumea. EL este Creatorul!

Isus este Omega, spre care se consumă toate planurile lui Dumnezeu, dar El este Alfa, din care toate scopurile lui Dumnezeu izvorăsc.

Scopurile lui Dumnezeu în mântuire nu merg împotriva planurilor pe care Dumnezeu le-a avut în Creație. Hristos vine și transcende împlinind vechiul.

Faptele Apostolilor 3:19-21 – Noi trăim într-o lume veche și anticipăm Creația NOUĂ. În fiecare dintre noi există vechi și nou, până în momentul în care TOTUL va fi făcut NOU. Creația strigă după restaurarea lui Dumnezeu (Romani 8).

Isus ne restaurează în fiecare zi prin harul Său.

Ai înțeles tu toate aceste lucruri? Ești tu un bun cărturar? Ești tu un bun proprietar? Ești un bun ucenic? Îl cunoști tu bine pe Isus?