Moartea care aduce împlinirea promisiunii


De ce este nevoie de un nou legământ? Pentru ca acei care sunt chemați să poată primi moștenirea veșnică promisă. Dacă nu ar fi venit un nou legământ, dacă nu ar fi avut loc această moarte a lui Isus, acei care au fost chemați nu puteau să moștenească viața veșnică promisă.

Nicu Sotir