Matei 8:23-9:8 – Uimiți de Isus


| Text biblic: Matei 8:23-9:8 | Serie: Evanghelia după Matei | Tematică: Omnipotența lui Dumnezeu

În antichitate oamenii erau uimiți de cuvinte. În perioada medievală oamenii au devenit impresionați de tehnologie. În modernitate oamenii au fost fascinați de știință, dar mă întreb oare ce mai fascinează mintea umană a secolului XXI. Invadarea spațiului? Calculatorul? Mobilul? Cred că în mintea ta surâzi, spunând: Cred că glumești! Ne plictisim foarte repede pentru că toate sunt într-o continuă accelerare în jurul nostru.

Dar și noi rezonăm cu lumea din jurul nostru. Creștinismul nu mai este ceea ce a fost! Odată acesta era foarte impresionat de harul lui Dumnezeu și l-a numit măreț, dar mă întreb: oare mai este harul așa de măreț pentru creștinismul de astăzi?? Acum, mă întreb, oare ce te uimește pe tine? Care sunt lucrurile care te impresionează? Ești greu de impresionat? Nădăjduiesc că Isus nu are nevoie să îți arate prea multe pentru ca să te impresioneze.

Matei surprinde aceeași stare de spirit în perioada aceasta a lucrării lui Isus. Oamenii erau uimiți, impresionați, speriați, îngroziți, înspăimântați de Isus.

După ce a sfârșit Isus cuvântările acestea, noroadele au rămas uimite de învățătura Lui… Oamenii aceia se mirau și ziceau: „Ce fel de om este acesta …?”

Când au văzut noroadele lucrul acesta s-au înspăimântat …

Și cred că Matei vrea să intrăm în această atmosferă pentru ca să înțelegem autoritatea lui Isus. Nimeni dintre cei care au umblat pe fața acestui pământ nu a fost ca EL: unic, infinitul în finit, dreptatea într-o iubire desăvârșită, desăvârșirea într-o stare imperfectă ca a noastră.

Înainte de a parcurge prima minune să subliniem câteva curiozități … care cred că au menirea de integra situația celor 2 care au venit la Isus pentru a-L urma în acest eveniment.

  • În v. 22, Isus spune Vino după Mine! –> în v. 23 ucenicii Lui au mers după El. Avem adevărații ucenici în contrast cu cei falși.
  • În v. 20, Isus spunea că Fiul Omului nu are unde-Și odihni capul –> în v. 24 Îl regăsim pe Isus dormind, odihnindu-Și capul pe cârma bărcii (Marcu 4: 38). Ceva amuzant: Isus și când doarme la cârma corabiei este în control !!! Și ei L-au urmat, deși Isus nu avea unde-Și odihni capul.
  • În v. 22, Isus îi răspunde Lasă morții să-și îngroape morții —> în v. 24 Ucenicii vin la El și Îi spun Scapă-ne, că murim! Ei recunosc că viața spirituală vine doar de la El. Dacă El nu ar face ceva noi toți am fi pierduți. El dă viața și tot El o susține! Isus are în vedere mai mult decât viața fizică … El are în vedere pe cea spirituală … și vindecarea slăbănogului dovedește asta. Extraordinar cum construiește Matei scrierea aceasta!

Potolirea furtunii

Este hilar să te gândești la aplicațiile contemporaniilor noștrii atunci când vorbesc din acest pasaj: Isus poate liniști furtuniile vieții tale! Personal, nu cred că acesta este aplicația pe care Matei o are în minte. Nu cred că acesta este aspectul pe care evanghelistul vrea să îl transmită. Cu siguranță sunt aspecte pe care le putem învăța despre ucenici, dar nu cred că acesta este elementul principal din mintea lui Matei, ci mai degrabă el este preocupat de cel cristologic – El este mai degrabă cu privire la cine este Hritos și nu la ceea ce poate face El pentru noi. Cine are o astfel de putere pe care a demonstrat-o Isus aici? Numai Dumnezeu Însuși! În Vechiul Testament doar Yahve mai făcea astfel de minuni (Iona 1-2; Ps. 104: 7; 107: 23-32) ! Și știți ce este amuzant? Câteodată El lasă furtunile vieții noastre neliniștite pentru sfârșituri mai bune și mai evlavioase (2 Cor. 12: 7-8)

Și ca să nu mă umflu de mândrie din pricina strălucirii acestor descoperiri, mi-a fost pus un țepuș în carne, un sol al Satanei, ca să mă pălmuiască și să mă împiedice să mă îngâmf. De trei ori m-am rugat pe Domnul să mi-l ia.

Cineva spunea: Chemarea lui Isus conduce la credință, credința îi conduce pe cei care cred la ucenicie, iar cei care îl urmează pe Isus ca ucenici cresc în cunoaștere cu privire la cine este El și tot ceea ce El poate face!!!!

Credința lui Matei este centrată în Isus! Credința celor care Îl urmează pe Isus este centrată în Isus. Știți ce este interesant? Că în pasajul acesta, credința aceasta a ucenicilor este mică spre deosebire de cea a centurionului, care este mare. Dacă ești centrat în om, ai tendința să te uiți la aceste aspecte și să fii uimit… dar dacă înțelegi că Isus este Acela care dă viața și credința și pocăința și că El te susține în tot ceea ce faci atunci vei vedea ca un pasaj ca acesta este despre CINE ESTE ACEST FIU AL OMULUI!

Cei doi îndrăciți și slăbănogul

  • De observat o altă curiozitate de-a lui Matei … răspunsul oamenilor din v. 27 găsește un răspuns: v. 29!!!

Erau așa de cumpliți că nimeni nu putea trece pe drumul acela. Dar nu se așteptau dracii la o așa vizită! Nimeni nu putea potoli furtuna! Nimeni nu putea face ceva în privința acestor îndrăciți! Doar Isus! Pentru că El are autoritatea asupra naturii, asupra lui satan și asupra bolii. Da, El este Isus, viața noastră! El are puterea de a supune tot ceea dorește.

Acum să vedem: ce știu dracii și nu știu oamenii civilizați din vremea noastră?

1. Că Isus este Fiul lui Dumnezeu.
2. Că va veni o zi în care Dumnezeu va judeca lumea aceasta.

Care a fost dovada vindecării acestor 2 îndrăciți? Moartea porcilor…
Care a fost dovada iertării păcatelor slăbănogului aceluia? Vindecarea trupească.

8:34 este o imagine așa de tristă!

9:1 Acesta este sfârșitul experienței lui Isus în jurul mării. Se întoarce în Capernaum.

9:2-8 se pare că nu este cronologic … însă Matei relatează această minune pentru a-Și duce mai departe gândul cu privire la ucenicii lui Isus. Parcă Matei are două planuri în minte: Autoritatea lui Isus și aventura ucenciei.

  1. În primul rând, Isus iartă păcatele după bunul Lui plac. Ce a făcut slăbănogul? A crezut pentru că Isus L-a atras la El.
  2. În al doilea rând, oamenii au rămas uimiți de puterea acestor oameni (plural). În capitolul următor Matei va prezenta trimiterea celor 12 și autoritatea pe care au primit-o de la Isus de a sluji în Numele Lui.

9:8 Ce au făcut îndrăciții după ce au fost vindecați? Marcu 5: 20

Ce a făcut acest slăbănog după ce a fost vindecat? Luca 5: 25 (Marcu 2)

Totuși Saul se întărea din ce în ce mai mult și făcea de rușine pe iudeii care locuiau în Damasc, dovedind că Isus este Hristosul. (Fapte 9:22)

Ce am făcut noi după ce am fost vindecați?

Nu uitați ce a spus Isus: Matei 28: 18-20.