Matei 8:18-22 – Costul uceniciei


| Text biblic: Matei 8:18-22 | Serie: Evanghelia după Matei

Accesați aici o schiță a Evangheliei după Matei de la 1:1 la 9:35.


9 minuni (sau 10 de fapt) cuplate în grupuri de câte trei:

  • Leprosul, Robul Centurionului și soacra lui Petru
  • Potolirea furtunii, îndrăciții și slăbănogul
  • Fiica lui Iair (+ femeia cu hemoragie), 2 orbi și mutul îndrăcit.

Costul Uceniciei

Matei 8:18

Isus este înconjurat din nou de mulțimi mari de oameni pentru că El nu numai că îi învăța ca unul care avea putere, dar și îi vindeca cum numai făcuse nimeni altul. Aici avem o temă care se tot repetă în Evanghelia lui Matei: cea a retragerii lui Isus din mulțimi: Matei 12:15; 14:13; 15:21.
Interesant este că Matei leagă lucrurile pe care le spune despre ucenici cu cele trei minuni. Cele trei minuni au loc în jurul mării. Observați construcția lui Matei:

Textul paralel: Luca 9:57-62

Matei 8:19

Isus este reținut pentru puțin timp de doi oameni: un cărturar și unul dintre ucenici. Dacă despre cărturar știm că el Îl abordează pe Isus, în cazul ucenicului nu ne putem pronunța sigur. Dacă ne folosim de textul paralel am putea concluziona că Isus i se adresează.
Acel cărturar i se adresează lui Isus folosind formularea Învățătorule … În Evanghelia aceasta a lui Matei cei care I se adresează lui Isus folosind acest titlu sunt cei care nu cred pe deplin în El (Matei 12:38; 19:16; 22:16,24,36).

Matei 8:20

Foarte interesant răspunsul lui Isus ….
Titlul de Fiu al Omului … trei categorii:

– Îl reprezintă pe El în rolul Lui pământesc
– Subliniază suferințele Lui
– Arată către slava Lui.

Matei folosește tematica pe care o introduce Daniel în 7:13;14: M-am uitat în timpul viziunilor mele de noapte şi iată că pe norii cerului venea Cineva Care era ca un fiu al omului. El S-a apropiat de Cel Îmbătrânit de Zile şi a fost adus înaintea Acestuia. Lui I s-a dat stăpânirea, onoarea şi Împărăţia, ca să-I slujească toate popoarele, neamurile şi oamenii de orice limbă! Stăpânirea Lui este o stăpânire veşnică, care nu va trece, iar Împărăţia Lui nu va fi distrusă niciodată! (Daniel 7:13, 14 NTR)

În Matei Isus folosește termenul de Fiu al Omului pentru a-și afirma divinitatea (Matei 16), pentru a învăța că are autoritatea de a ierta păcatele (Matei 9:6), că își va răscumpăra poporul din păcatele lui (Matei 20:28), că va muri pe cruce și că apoi va învia a treia zi (Matei 17:22-23; 20:18-19) și că într-o bună zi se va întoarce să judece lumea (Matei 24:27-31).

PRACTICĂ: Te gândești că o să-L urmezi pe Isus și asta o să-ți aducă glorie? De cele mai multe ori este invers. Uitați pe scurt ce a însemna ucenicie pentru Pavel: Vă spun din nou: nimeni să nu creadă că sunt nebun, dar, dacă o faceţi, atunci acceptaţi-mă ca şi cum aş fi nebun, ca să mă laud şi eu puţin! În această încredere lăudăroasă, ceea ce spun nu este ceea ce Domnul ar vrea să spun, ci este ca o nebunie. Întrucât mulţi se laudă potrivit firii, mă voi lăuda şi eu. Căci voi sunteţi înţelepţi şi-i răbdaţi cu bucurie pe nebuni! Voi îngăduiţi dacă cineva vă înrobeşte, dacă cineva vă exploatează, dacă cineva vă abuzează, dacă cineva vă priveşte de sus, dacă cineva vă loveşte peste faţă. O spun spre ruşinea mea, pentru că noi am fost prea slabi pentru aceasta. Dar cu orice altceva ar îndrăzni cineva să se laude – vorbesc ca un nebun – îndrăznesc şi eu să mă laud! Sunt ei evrei? Şi eu sunt! Sunt ei israeliţi? Şi eu sunt! Sunt ei urmaşi ai lui Avraam? Şi eu sunt! Sunt ei slujitori ai lui Cristos? – vorbesc ca un ieşit din minţi. Eu sunt şi mai mult! Am trudit mult mai mult, am fost în închisoare mult mai mult, am fost biciuit mult mai sever, deseori în pericol de moarte; de cinci ori am primit de la iudei patruzeci de lovituri fără una, de trei ori am fost bătut cu nuiele, o dată am fost împroşcat cu pietre, de trei ori am naufragiat, am fost o zi şi o noapte în largul mării, adesea în călătorii, în pericole pe râuri, în pericole din cauza tâlharilor, în pericole din cauza celor din neamul meu, în pericole din cauza neamurilor, în pericole în cetate, în pericole în pustie, în pericole pe mare, în pericole datorită fraţilor falşi, muncind şi trudind din greu, deseori neputând dormi, flămând şi însetat, deseori fără hrană, în frig şi fără haine şi, dincolo de alte lucruri, era şi preocuparea mea zilnică: îngrijorarea mea pentru toate bisericile. Cine este slab şi eu să nu mă simt slab? Cine cade în păcat şi eu să nu ard? Dacă trebuie să mă laud, mă voi lăuda cu lucrurile care îmi arată slăbiciunea. Dumnezeu şi Tatăl Domnului Isus, Care este binecuvântat în veci, ştie că nu mint. În Damasc, guvernatorul regelui Areta a păzit cetatea Damasc ca să mă prindă, dar am fost coborât într-un coş, printr-o fereastră din zid, şi am scăpat din mâinile lui. (2 Corinteni 11:16-33 NTR)

8:21

Un alt ucenic care nu înțelege ucenicia radicală a lui Isus. Isus îi spune: Dacă ești ucenicul meu cu adevărat, trebuie să te separi de lumea neregenerată!!
DACĂ PRIMUL UCENIC ESTE PREA GRĂBIT SĂ PROMITĂ, ACESTA ESTE PREA DELĂSĂTOR SĂ ACȚIONEZE.
În lumea antică, acest om de fapt spune : Vreau să aștept până îmi primesc moștenirea.

Dietrich Bonhoeffer spunea:
Harul ieftin înseamnă predicarea iertării fără pocăință, înseamnă botez fără disciplină bisericească , euharistie, fără măturisirea păcatelor, absolvirea de păcat, fără mărtusire. Harul ieftin este un har fără ucenicie, un har fără cruce, un har fără Isus Hristos cel întrupat și viu.
Harul costisitor este comoara ascunsă în țarină, de dragul căreia omul merge și vinde bucuros tot ce are; este mărgăritarul de mare preț, pentru care negustorul renunță la toate bunurile sale; este suveranitatea lui Isus Hristos, de dragul căreia omul își scoate ochiul care îl face să cadă în păcat; este chemarea lui Hristos, pentru care ucenicii părăsesc mrejele și Îl urmează. Harul costisitor este Evanghelia pe care trebuie să o căutăm necurmat, darul pe care trebuie să-l cerem, ușa la care trebuie să batem. Este costisitor, pentru că ne cheamă la ucenicie; este har, pentru că ne cheamă la ucenicie în școala lui Isus Hristos.

Ce fel de ucenic ești tu? Te grăbești să promiți, iar apoi realizezi că sacrificile sunt cam mari și faci pași înapoi?
Sau ești prea delăsător ca să acționezi? La urma urmei nu ești un prezbiter!? Ai probleme cu indiferența și apatia?

Roagă-L pe Isus să îți dea har ca să fii gata să te dai pe tine însuți ca jertfă și ca să fii grabnic în a acționa pentru slava Lui și pentru binele fraților și surorilor tale!