Matei 6:24-34 – Ucenicul care nu se îngrijorează


| Text biblic: Matei 6:24-34 | Serie: Evanghelia după Matei | Tematică: Providența lui Dumnezeu

24 Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni: căci ori îl va urî pe unul şi-l va iubi pe celălalt, ori îi va fi devotat unuia şi-l va dispreţui pe celălalt. Nu puteţi sluji şi lui Dumnezeu, şi lui Mamona.

25 De aceea vă spun: nu vă îngrijoraţi de viaţa voastră, gândindu-vă ce veţi mânca sau ce veţi bea, nici de trupul vostru, gândindu-vă cu ce vă veţi îmbrăca! Oare nu este viaţa mai mult decât hrana şi trupul mai mult decât îmbrăcămintea? 26 Uitaţi-vă la păsările cerului: ele nici nu seamănă, nici nu seceră şi nici nu adună în hambare. Şi totuşi Tatăl vostru cel ceresc le hrăneşte. Oare nu sunteţi voi cu mult mai valoroşi decât ele? 27 Şi apoi, cine dintre voi, îngrijorându-se, poate să adauge măcar un cot la firul vieţii lui?!

28 Şi de ce vă îngrijoraţi de îmbrăcăminte? Uitaţi-vă cu atenţie cum cresc crinii de pe câmp: ei nici nu trudesc din greu, nici nu torc. 29 Şi totuşi vă spun că nici chiar Solomon, în toată gloria lui, nu s-a îmbrăcat ca unul dintre ei! 30 Iar dacă Dumnezeu îmbracă astfel iarba de pe câmp, care astăzi este, dar mâine va fi aruncată în cuptor, oare nu vă va îmbrăca El cu mult mai mult pe voi, puţin credincioşilor?!

31 Aşadar, să nu vă îngrijoraţi zicând: «Ce vom mânca?» sau «Ce vom bea?» sau «Cu ce ne vom îmbrăca?», 32 căci toate aceste lucruri neamurile le caută! Tatăl vostru cel ceresc ştie că aveţi nevoie de toate acestea. 33 Căutaţi mai întâi Împărăţia (lui Dumnezeu) şi dreptatea Lui, şi toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. 34 Nu vă îngrijoraţi deci de ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngrijora de ea însăşi. Îi este de ajuns zilei necazul ei.

(Matei 6:24-34, NTR)


Reamintim că în acest capitol discutăm despre modul în care cel credincios își trăiește neprihănirea înaintea lui Dumnezeu. După ce în prima parte am văzut relația acestuia cu aspectele practice ale credinței: milostenia, rugăciunea și postul, în cea de-a doua parte vedem relația credinciosului cu lumea. Am văzut data trecută că modul în care cel credincios își trăiește viața raportându-se la lumea materială arată condiția inimii lui. Ușor de observat limbajul contrastant al Domnului Isus aici , și nu doar aici ci și în continuarea argumentării Lui, cu privire la două inimi, la doi ochi, la doi stăpâni … iar mai târziu paiul și bârna, cele 2 porți, cei 2 pomi și cele două construcții (case). Contrastele acestea au menirea de a arăta ce este autentic, dar și de a atrage atenția celor care au parte de neprihănirea lui Isus în a-și trăi viața corect în mijlocul pericolelor și ispitelor de orice fel. Este ușor să ajungi să faci un spectacol din neprihănirea ta, nu? Să ajungi să te închini Tatălui tot timpul pe scenă departe de discreția, modestia și pasiunea adevăratei religiuni. Este ușor să ajungi să fii prins în vârtejul declinului moral al lumii materialiste în care trăim și să ajungi să investești doar în ceea ce este efemer? O, cât de ușor este să ajungi să fii tot timpul deprimat și nemulțumit și împovărat de ceea ce nu ai, indiferent cât de mult ai sau nu ai? Dacă ești bogat te uiți tot timpul la cel sărac și îl judeci: Ce leneș e! Ce nemulțumit e! Își merită soarta! Dacă ești sărac te uiți la cel bogat și să îl judeci: Ce avar e! Ce nesătul e! Dar ce bine ar fi dacă mi-ar da și mie măcar puțin din ceea ce are el!

În dimineața aceasta mă întreb, Pentru cine este mai bine, pentru sărac sau pentru bogat? Care este în avantaj? Agur ar răspunde: Două lucruri Îţi cer, DOAMNE, nu mă refuza înainte de a muri: depărtează de la mine falsitatea şi minciuna; nu-mi da nici sărăcie, nici bogăţie, dă-mi doar pâinea pentru fiecare zi, ca nu cumva în bogăţie să mă lepăd de Tine şi să spun: „Cine este DOMNUL?“ sau, în sărăcie fiind, să fur şi să necinstesc Numele Dumnezeului meu.” (Proverbe 30: 7-9) … Oare acesta este răspunsul? Să vedem ce spune Pavel: „Nu din cauza unei nevoi vă spun aceasta, pentru că eu am învăţat să fiu mulţumit în orice împrejurare m-aş afla. Ştiu ce înseamnă să fii sărac şi ştiu ce înseamnă să ai din belşug. Am învăţat secretul de a fi mulţumit în orice situaţie – fie sătul, fie flămând, fie în belşug, fie în nevoie.” (Filipeni 4: 11-12)

Adevărul despre credinciosul Noului Legământ este că el poate trăi la extreme și cu toate acestea să fie mulțumit și satisfăcut întru totul de Domnul. Umblarea în Duhul lui Dumnezeu este așa de naturală! Isus spune: Nu te întoarce la metodele tale! Nu apela la înțelepciunea ta! Încrede-te în Domnul și trăiește neprihănirea pe care ți-a dat-o! Afișeaz-o în slăbiciunile tale pentru ca să se vadă că El este tare!

Să revenim la pasajul pe care l-am citit pentru dimineața aceata.

Isus spune: Pentru că îi slujești lui Dumnezeu, și nu lui Mamona ar trebui să nu te mai îngrijorezi, să nu cauți ceea ce lumea caută și să te conformezi voii lui Dumnezeu. Vă readuc aminte că în acest context al predicii de pe munte căutarea neprihănirii nu este căutarea îndreptățirii, ci supunere față de voia lui Dumnezeu. Petru mai spunea cu altă ocazie „De aceea, fraților, căutați cu atât mai mult să vă întăriți chemarea și alegerea voastră; căci dacă faceți lucrul acesta nu veți aluneca niciodată.” (2 Petru 1: 10) Isus îl cheamă pe credinciosul Noului Legământ să confirme prin har de ceea ce a avut parte. Vă bucurați de neprihănirea lucrării lui Isus? Confirmați-o! Ați avut parte de chemare și alegere cerească? Confirmați-o! Ați crezut și v-ati pocăit? Confirmați!

Domnul Isus nu încurajează doar sustragerea de la lucrurile lumii, ci și o înlocuire a acestora cu cele veșnice. Stott spunea, „La final, așa cum nu există decât două feluri de evlavie, cea centrată în sine și cea centrată în Dumnezeu, nu sunt decât două feluri de ambiții: un om poate fi ambițios pentru sine sau pentru Dumnezeu. Nu există o a treia alternativă.”

Care sunt argumentele pe care le folosește Domnul Isus cu privire la motivul pentru care nu ar trebui să ne îngrijorăm?

  1. Nu poți să îi slujești lui Dumnezeu cu credincioșie și să te îngrijorezi v.24

  1. v. 25 … Viața este mai presus decât mâncarea și băutura, iar trupul mai mult decât îmbrăcămintea. De la cine vin viața și trupul? De la Dumnezeu! Păi dacă Dumnezeu ne-a dat acestea, oare nu va avea El grijă de celelalte lucruri care sunt inferioare acestora. Argumentul a fortiori — (vă aduceți aminte când ați studiat LOGICĂ) Mod de argumentare prin care ceea ce este demonstrat pentru un caz se extinde la alt caz, care, fiind o subclasă a primului, prezintă tot atâtea sau mai multe temeiuri.

  1. v. 26 … Apoi folosește un alt argument a minore ad maius, de la mic la mare, Dacă Dumnezeu poartă de grijă creației care vă este subordonată vouă, cu cât mai mult vă va purta de grijă El vouă. Isus nu încurajează aici lenevia, ci dependența de Domnul.

Argument pe care îl reia mai târziu și cu privire la îmbrăcăminte … vv. 28-30

  1. v.27 … Crezi că vei trăi mai mult dacă te vei îngrijora? De fapt realitatea este inversă … Cu cât ne îngrijorăm mai mult cu atât este mai mare posibilitatea de a muri mai repede!

  1. vv. 31-32a … Tocmai pentru că lumea caută astfel de lucruri ar trebui să ne punem un semn de întrebare dacă este bine sau nu.

  1. vv. 32b-33 … Tatăl știe de ce aveți trebuință și vă va purta de grijă. v. 34 — El este suveran, cunoaște ziua de mâine și trebuie să vă încredeți în El. Ziua de mâine va avea parte de o înnoire a bunățăților și îndurărilor divine. Vă aduceți aminte ce spunea Ieremia? „Bunătățile Domnului nu s-au sfârșit, îndurările Lui nu sunt la capăt, ci se înnoiesc în fiecare dimineată. Și credincioșia Ta este atât de mare!”

Nu vă îngrijoraţi de nimic, ci, în orice lucru, prin rugăciune şi cerere, cu mulţumire, faceţi cunoscute cererile voastre înaintea lui Dumnezeu. Iar pacea lui Dumnezeu, care depăşeşte orice înţelegere, vă va păzi inimile şi gândurile în Cristos Isus.” (Filipeni 4: 6, 7)