Matei 5:5-16 – Răspunsul lumii la identitatea credinciosului


| Text biblic: Matei 5:5-16 | Serie: Evanghelia după Matei

1. Când a văzut Isus noroadele, S-a suit pe munte; și după ce a șezut jos, ucenicii Lui s-au apropiat de El.
2. Apoi a început să vorbească și să-i învețe astfel:
3. „Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este Împărăția cerurilor!
4. Ferice de cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiați!
5. Ferice de cei blânzi, căci ei vor moșteni pământul!
6. Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, căci ei vor fi săturați!
7. Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă!
8. Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu!
9. Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu!
10. Ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, căci a lor este Împărăția cerurilor!
11. Ferice va fi de voi când, din pricina Mea, oamenii vă vor ocărî, vă vor prigoni și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră!
12. Bucurați-vă și înveseliți-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri; căci tot așa au prigonit pe prorocii care au fost înainte de voi.
13. Voi sunteți sarea pământului. Dar dacă sarea își pierde gustul, prin ce își va căpăta iarăși puterea de a săra? Atunci nu mai este bună la nimic decât să fie lepădată afară și călcată în picioare de oameni.
14. Voi sunteți lumina lumii. O cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă.
15. Şi oamenii n-aprind lumina ca s-o pună sub obroc, ci o pun în sfeșnic, și luminează tuturor celor din casă.
16. Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri.

(Matei 5:1-16)


Cu ajutorul lui Dumnezeu, data trecută am văzut diverse aspecte despre porțiunea aceasta din scriptură intitulată ”Predica de pe munte”. Am văzut încadrarea ei în istoria răscumpărării lui Dumnezeu. Am văzut cum Domnul Isus predică despre Împărăția lui și despre Noul Legământ. Un legământ superior celui vechi în care toți cei credincioși îl cunosc pe Dumnezeu și au parte de prezența și puterea Duhului Sfânt. Martin Lloyd Jones spunea, ”cu alte cuvinte, în predica de pe munte, nu ni se spune, ”Trăiește astfel și vei deveni creștin”, ci mai degrabă ”Trăiește astfel pentru că ești creștin!”

De asemenea data trecută ne-am uitat la primele două aspecte ale fericirilor și am văzut cum sărăcia în duhul și lacrimile celui credincios arată profunda pocăință și întoarcere la Isus, Mântuitorul. Asocierile celor doi termeni sunt legate de mântuirea celui credincios și nu de moralitatea sau etica noii împărății. Cei care au fost ai lui Dumnezeu, chiar și în Vechiul Legământ, au fost oameni ai credinței și pocăinței. Toți au experimentat lucrarea Duhului Sfânt, însă credinciosul Noului Legământ trece într-o nouă dimensiune, iar Isus va explica acestea în urmatoarele capitole.

Acum să recapitulăm – v. 3 Ce înseamnă ”sărac în duhul”??

– D.A Carson spune că această sărăcie în duhul ne vorbește despre cei care conștientizează nevredinicia lor înaintea lui Dumnezeu. Omul care este născut din nou, este omul acela care la un moment din viața lui a realizat că nu merită nimic altceva decât despărțirea veșnică de Dumnezeu. Această sărăcie în duhul este cea mai profundă formă de pocăință …

În v. 4 Matei merge mai departe și spune că astfel de oameni sunt aceia care și-au plâns păcatul. Am spus că în scriptură există mai multe feluri de plâns:

1. Acela datorat păcatului personal – Isaia 6 și 2. Și acela datorat păcatului norodului … Isaia 6; Matei 23

În dimineața aceasta vom parcurge mai departe fericirile și vom vedea ce spune lumea despre această identitate a credinciosului.

v. 5 Dacă primele două se referă la relația pe care credinciosul o dezvoltă față de Dumnezeu, în acest verset Isus vorbește despre relația credinciosului față de semeni. Ai putea spune că în primele două avem prima poruncă, iar în acest verset cea de-a doua poruncă. Ce înseamnă blând? Cum am traduce acest cuvânt în lumea noastră? De multe ori în lumea evanghelică echivalentul cuvântului este slab sau o persoană care îți permite orice, înghite orice, tolerantă, fără nici un comentariu. Însă în Scriptură vedem că o persoană blândă este o persoană care pune nevoile celorlalți peste nevoile sale. Ex. Moise.

– O astfel de persoană este gata să își lase drepturile în mâna Domnului …

v. 6 Ce înseamnă să înfometezi?

Ce însemnă să însetezi? (ilustrație… când am fost odată la munte)

neprihănire = conformitate cu voia lui Dumnezeu.

v. 7 Dovada că ai Dumnezeu ți-a potolit setea și ți-a oferit dreptatea și imaginea lui Isus se vede tocmai în acest caracater nou. Evanghelia pune accentul pe ceea ce suntem decât pe ceea ce facem. Creștinul este ceva înaintea de a începe să facă ceva. Noi trebuie să fim creștini înainte de a ne comporta ca niște creștini. În acest verset vedem testul identității noastre. Matei 18 …. v. 6 este concluzia!!!!

– Unii citesc în aceste verset echivalentul divin-uman. Faci bine primești bine. Iert și voi fi iertat. Daca acesta ar fi criteriul înseamnă că nimeni dintre noi nu ar ajunge în Împărăția lui Isus. Este incredibil că unii pot gândii în termenii aceștia, care de fapt nu reprezintă decât autocondamnare.

În al doilea rând dacă acesta ar fi criteriul înseamnă că tot harul pe care ni-l prezintă Noul Testament nu ar înseamna nimic.

Domnul Isus doar a vrut să spună că sunt iertat atunci când mă pocăiesc cu adevărat. Iar atunci când mă pocăiesc cu adevărat și experimentez minunea iertării realizez că și eu trebuie să iert la rândul meu pe cei care îmi greșesc. Așa de simplu!!

– Dacă arăt amărăciune și o atitudine neiertătoare, oare cum m-am pocăit eu? Dacă nu știu să iert, oare știu să îmi cer iertare (Matei 6: 14-15)

v. 8 — Inima …. NOUĂ …

Nu poți să Îl vezi cu adevărat pe Dumnezeu până nu devi asemenea Lui

v. 9 — împăciuitor — M.L Jones spunea ”înainte ca o persoană să fie cu adevărat împăciuitoare ea trebuie să fie complet eliberată de sine, de interesul și preocuparea față de sine. Înainte de a fi împăciuitor trebuie să uiți în întregime de tine, fiindcă atât timp cât te gândești la tine și te protejezi pe tine însuți nu poți face pace așa cum se cuvine.” Asta înseamnă că indiferent de ceea ce se petrece nu te gândești la tine! Încerci să faci un pas înapoi și să vezi cum poți ajuta pentru ca Dumnezeu să fie proslăvit.

Acela care știe să se facă invizibil, aparține lui Dumnezeu. Trebuie să învățăm să descreștem pentru ca Hristos să se vadă mai bine. Aceștia sunt fii Împărăției!

v. 10 — Testul identității: răspunsul lumii. Ioan 15: 18-20. Ești urât pentru că întotdeauna vorbești despre păcat, și despre mânia sfântă a lui Dumnezeu și despre dragostea Tatălui descoperită prin Fiul față de o lume rebelă? Ești urât pentru că nu crezi în minuni ieftine ci în puterea Evangheliei? Ești vorbit de rău pentru că tu crezi în suveranitatea absolută de neînțeles a lui Dumnezeu? Ești batjocorit pentru că nu crezi în puterea legii, ci în viața Duhului? Cred că autenticitatea vieții și credinței noastre este verificată de reacțiile celorlalți față de noi. Lumea este un bun ecou! Putem vedea adesea cine suntem prin ceea ce spun ceilalți! v. 11, 12

Martorii Împărăției – cum arată ei??

SARE

*Creștinii sunt persecutați pentru că ei sunt martori

își pierde gustul = să devii nebun / prostesc

Prin exemplul mărturiei tale nu fii nebun, ci înțelept!

Creștinii trebuie să se diferențieze de restul lumii.

LUMINA