Matei 5:21-32, 48 – Primele trei antiteze


| Text biblic: Matei 5:21-32, 48 | Serie: Evanghelia după Matei

21. Aţi auzit că s-a zis celor din vechime: „Să nu ucizi; oricine va ucide va cădea sub pedeapsa judecăţii.”
22. Dar Eu vă spun că oricine se mânie pe fratele său va cădea sub pedeapsa judecăţii; şi oricine va zice fratelui său: „Prostule!” va cădea sub pedeapsa Soborului; iar oricine-i va zice: „Nebunule!” va cădea sub pedeapsa focului gheenei.
23. Aşa că, dacă îţi aduci darul la altar, şi acolo îţi aduci aminte că fratele tău are ceva împotriva ta,
24. lasă-ţi darul acolo înaintea altarului şi du-te întâi de împacă-te cu fratele tău; apoi vino de adu-ţi darul.
25. Caută de te împacă degrabă cu pârâşul tău, câtă vreme eşti cu el pe drum; ca nu cumva pârâşul să te dea pe mâna judecătorului, judecătorul să te dea pe mâna temnicerului, şi să fii aruncat în temniţă.
26. Adevărat îţi spun că nu vei ieşi de acolo până nu vei plăti cel din urmă bănuţ.
27. Aţi auzit că s-a zis celor din vechime: „Să nu preacurveşti.”
28. Dar Eu vă spun că oricine se uită la o femeie ca s-o poftească, a şi preacurvit cu ea în inima lui.
29. Dacă deci ochiul tău cel drept te face să cazi în păcat, scoate-l şi leapădă-l de la tine; căci este spre folosul tău să piară unul din mădularele tale şi să nu-ţi fie aruncat tot trupul în gheenă.
30. Dacă mâna ta cea dreaptă te face să cazi în păcat, taie-o şi leapăd-o de la tine; căci este spre folosul tău să piară unul din mădularele tale şi să nu-ţi fie aruncat tot trupul în gheenă.
31. S-a zis iarăşi: „Oricine îşi va lăsa nevasta să-i dea o carte de despărţire.”
32. Dar Eu vă spun că oricine îşi va lăsa nevasta, afară numai de pricină de curvie, îi dă prilej să preacurvească; şi cine va lua de nevastă pe cea lăsată de bărbat preacurveşte.
48. Voi fiţi, dar, desăvârşiţi, după cum şi Tatăl vostru cel ceresc este desăvârşit.

(Matei 5:21-32, 48)


Mulți dintre noi atunci când ne pornim calculatorul nu realizăm tot ceea ce se întâmplă dincolo de cutia de metal și taste. Ce este important pentru noi este că îl putem folosi și nu trebuie să ne batem prea mult capul cu ce se întâmplă în interiorul lui. Acum pentru cei cunoscători următoarele aspecte sunt elementare, dar le voi spune. Un component esențial al calculatorului este BIOS-ul. Acesta face legătura între componentele fizice (hardware) și sistemul de operare utilizat pe mașina respectivă. Interesant este că un upgrade de bios uneori poate fi benefic, însă uneori acesta trebuie schimbat de tot. Unii ar spune că Legea lui Hristos este un upgrade (o îmbunătățire) a Legii Vechiului Legământ. Cred personal că Dumnezeu a schimbat cu totul această Lege. Asta nu însemnă că în Legea lui Hristos nu găsești elemente din Legea Mozaică, ci că Legea lui Hristos este de-o altă natură. Este important să înțelegem că ambele sunt legile divine perfecte, însă cu scopuri diferite. Ambele scot în evidență neprihănirea și sfințenia lui Dumnezeu. Trebuie să vedem scopurile acestora prin relația lor cu omul. Legea lui Moise îi arată omului păcatul și inabilitatea. Legea lui Hristos îi arată celui credincios neprihănire și viață. Sunt două paradigme diferite. Prima este legată de un legământ cu atribuții temporare, în care mulți dintre oamenii legământului nu erau credincioși și nu au avut parte de lucrarea de regenerare a Duhului, iar cea de-a doua este veșnică pentru că toți îl cunosc pe Domnul și au Duhul. Dumnezeu a încheiat legământul cu Israel și-i dovedește că este imposibil să se țină de termenii legământului. Observați problema era la Israel. De aceea Noul Israel, adevăratul și unicul Fiu al lui Dumnezeu vine și se ține de termenii legământului oferindu-i dreptul de a stabili normele Noului Legământ.

Am văzut în ultimile două predici că Matei vorbește despre o tranziție a autorității. Isus împlinește tot ceea ce era de împlinit din Lege cu privire la El, iar acum El devine Noua autoritate. Din momentul acesta omul pentru neprihănire nu se va mai raporta Legii, ci lui Hristos. Este important să înțelegem aspectele acestea. Aceste adevăruri și versetul 20: „Căci vă spun că, dacă dreptatea voastră nu o întrece pe cea a cărturarilor şi a fariseilor, cu nici un chip nu veţi intra în Împărăţia Cerurilor” sunt lentilele pentru o înțelegere corectă a predicii de pe munte. În restul capitolului 5 Isus vorbește despre viața Noului Legământ în detrimentul literei și interpretării eronate. Viața stă în inimă și de aceea Isus vorbește despre atitudinile inimii, nu despre faptele neprihănirii umane. Interesant este că ideea aceasta a inimii nu este nouă … avem parte de ea și în vechiul legământ. Vedem în nenumărate rânduri cum Dumnezeu și oamenii Lui au în vedere tocmai lucrurile acestea ascunse ochiului fizic. … dar acestea erau lucrurile despre care cu siguranță fariseii și saducheii nu se simțeau comfortabili. De aceea Isus spune că dacă vrem să vedem împărăția lui Dumnezeu avem nevoie de un alt gen de neprihănire. Observați coperțiile acestui discurs: Căci vă spun că, dacă dreptatea voastră nu o întrece pe cea a cărturarilor şi a fariseilor, cu nici un chip nu veţi intra în Împărăţia Cerurilor. // Fiţi deci desăvârşiţi, aşa cum şi Tatăl vostru cel ceresc este desăvârşit! Doar cel credincios ajunge de la îndreptățit la glorificat. Slavă Domnului Isus!!!!!

Există 6 antiteze pe care le parcurge Matei. Nu știm dacă Isus a folosit mai multe, dar pe acestea le menționează evanghelistul. Observă că Isus folosește niște expersii pentru a introduce aceste teme: Ați auzit că s-a zis celor din vechime … Dar Eu vă spun.

Sunt diverse păreri cu privire la prima expresie și două variante majore de traducere a textului original: Ați auzit că s-a zis celor din vechime sau Ați auzit că cei din vechime au zis. Părerea mea este că nu contează variante de traducere, ambele arată problema interpretării greșite a Vechiului. Așa cum am mai spus, în diferite ipostaze în VT îl auzim pe Dumnezeu contestând și condamnând atitudinea inimii și nu forma exterioară.

Haideți să ne uităm la prima antiteză:

De la 21-26 Domnul Isus face referire la cea de-a 6-a poruncă din Exod 20 însă este combinată o legislație civilă din Numeri 35: 30, 31: Dacă cineva a ucis o persoană, ucigaşul trebuie să fie omorât doar pe baza mărturiei mai multor martori. Nimeni să nu fie ucis doar pe baza mărturiei unei singure persoane. Să nu acceptaţi răscumpărare pentru viaţa unui ucigaş vinovat de moarte. El trebuie să fie omorât!
Dacă ne gândim chiar la primul ucigaș din Biblie: Cain … îl regăsim pe Dumnezeu atenționând-l pe Cain înainte de a comite fapta: păcatul pândește la ușă; dorința lui se ține după tine, dar tu să-l stăpânești. Cain avea o mare problemă cu mânia, iar acest păcat al inimii la condus la crimă. Isus subliniază că păcatul inimii este la fel de grav ca cel exterior. Isus spune că mânia nu este un stil de viață în contextul relațiilor ucenilor Lui, ci că mai degrabă în cadrul comunității Noului Legământ 1. Răul este îndreptat prin reconciliere (vv. 24-25) și că 2. Lucrurile sunt îndreptate imediat, chiar înainte de închinare (vv.23-24).
De la 27-30 Domnul Isus menționează cea de-a 7-a poruncă și este analizată în același fel în care a fost analizată precedenta. Problema este atacată din nou încă de la rădăcină, de la nivelul inimii. Isus spune: „Dar Eu vă spun că oricine se uită cu poftă la o femeie a şi comis adulter cu ea în inima lui.”
Isus vorbește după aceea de reformarea vieții și despre o transformare a minții. Origen a luat literar această poruncă a lui Isus castrându-se însă nu cred că aceasta este aplicația. Isus mai spune cu altă ocazie: „Vai de lumea aceasta, din cauza prilejurilor de păcătuire! Căci prilejurile de păcătuire vin în mod inevitabil, dar vai de omul acela prin care vine prilejul de păcătuire! Dacă mâna sau piciorul tău te fac să păcătuieşti, taie-le şi aruncă-le! Este mai bine pentru tine să intri în viaţă ciung sau şchiop, decât să ai două mâini sau două picioare şi să fii aruncat în focul veşnic! Şi dacă ochiul tău te face să păcătuieşti, scoate-l şi aruncă-l! Este mai bine pentru tine să intri în viaţă cu un singur ochi, decât să ai amândoi ochii şi să fii aruncat în focul Iadului”(Matei 18) Deci Isus spune că trebuie să scapi de orice ispită care te face să păcătuiești. Credinciosul Noului Legământ înțelege ispita și știe prin harul lui Dumnezeu cum să se lupte cu ea.
În următoarea antiteză cred că Isus duce mai departe gândul precedent și le amintește fariseilor și celor care îi urmau că au creat un sistem păgubos și nescriptural. Vechiul Testament nu punctează și insistă doar asupra faptului că pofta este echivalentul moral al adulterului, ci și divorțul de asemenea. În perioada aceea bărbații se despărțeau de soțiilor lor fără motiv biblic pentru că se foloseau de această lege sau interpretare greșită.
„Modul natural de interpretare a acestei clauze afară numai (exceptând) este acela că divorțul este greșit pentru că generează adulter exceptând situația de preacurvie. În acel caz, unde păcatul sexual a fost deja comis, nu este specificat, deși pare că divorțul este implicit permis …” D. A Carson
Haideti să recitim textul din Deuteronom 24: 1-4
Oare care o fi lucrul rușinos? Cred că este adulterul … Isus spune acum și mai târziu același lucru: Nişte farisei au venit la El ca să-L pună la încercare şi L-au întrebat: – Are voie un bărbat să divorţeze de soţia lui din orice motiv? Isus le-a răspuns: – Oare n-aţi citit că de la început Creatorul „i-a făcut bărbat şi femeie“? Şi apoi a zis: „De aceea bărbatul îşi va lăsa tatăl şi mama şi se va uni cu soţia lui, iar cei doi vor deveni un singur trup.“ Aşa că nu mai sunt doi, ci un singur trup! Deci ceea ce Dumnezeu a unit, omul să nu despartă! Ei au zis: – Atunci de ce a poruncit Moise ca bărbatul să-i dea soţiei o carte de despărţire şi s-o lase să plece? Isus le-a răspuns: – Din cauza inimilor voastre împietrite v-a dat voie Moise să vă lăsaţi soţiile însă la început nu a fost aşa. Eu însă vă spun că cel ce divorţează de soţia lui, în afară de cazul în care este vorba de adulter, şi se căsătoreşte cu altcineva, comite adulter.
Hendriksen spunea: Cu cât studiezi mai mai mult învățăturile lui Isus așa cum ne sunt prezentate în pasajul acesta cu atât mai mult începi să le apreziezi. Aici, prin folosire doar a câtorva cuvinte simple, Isus descurajează divorțul, respinge interpretarea greșită a rabinilor, reafirmă înțelesul real al legii, condamnă partea vinovată, apără pe cel nevinovat și mai presus de tot așează la loc sacru și inviolabil legătura căsătoriei așa cum a fost hotărâtă de Dumnezeu.