Matei 5:17-20 – Isus și Legea (1)


| Text biblic: Matei 5:17-20 | Serie: Evanghelia după Matei

17 Să nu credeţi că am venit să anulez Legea sau Profeţii! Nu am venit să anulez, ci să împlinesc.

18 Căci adevărat vă spun, câtă vreme nu vor trece cerul şi pământul, nici măcar o iota sau o parte a vreunei litere nu va fi înlăturată din Lege, înainte să se întâmple toate lucrurile.

19 Aşa că oricine încalcă una din cele mai mici din aceste porunci şi îi învaţă şi pe alţii să facă la fel va fi numit cel mai mic în Împărăţia Cerurilor. Dar oricine le împlineşte şi îi învaţă şi pe alţii să facă la fel, va fi numit mare în Împărăţia Cerurilor.

20 Căci vă spun că, dacă dreptatea voastră nu o întrece pe cea a cărturarilor şi a fariseilor, cu nici un chip nu veţi intra în Împărăţia Cerurilor.

(Matei 5:17-20, NTR)


D.A. Carson, în comentariul lui cu privire la predica de pe munte, afirmă Matei 5: 17-20 este printre textele cele mai dificile ale Bibliei…” Cred că ceea ce a făcut dificil interpretarea unui text ca acesta și altele de felul acesta este optica noastră greșită cu privire la Cuvânt. Dorim să vedem realitatea Scripturii prin niște ochelari care nu se potrivesc… În loc să ne reformăm Cuvântului încercăm să alineem astfel de texte sistemelor noastre de gândire teologică. Iar asta face interpretarea scripturii cu adevărat grea!

După ce Isus vorbește despre caracterul credincioșilor, cetățenii Împărăției, de la 3-12 iar apoi despre funcția credincioșilor de sare și lumină pentru Domnul, acum de la 17 la 20 El arată fundamentul pentru calitățile interioare ale credincioșilor din cadrul Noului Legământ.

17 Să nu credeţi că am venit să anulez Legea sau Profeţii! Nu am venit să anulez, ci să împlinesc.

În dimineața aceasta un prim aspect pe care cred că ar trebui să îl lămurim este cel cu privire la lege. La ce a făcut Isus referire atunci când a folosit cuvântul lege? Contextul larg al pasajului ne ajută să vedem că Matei vorbește atât de Lege cât și de Profeți, făcând referire cred la canonul Vechiului Testament, scriptura pe care evreii o aveau la data la care Isus făcea afirmațiile acestea. Interesant este de observat că în Evanghelia lui Matei mai vedem cei doi termeni aparând împreună: Lege și Profeți, în toate contextele făcând referire la Vechiul Testament:

Matei 7: 12 Tot ceea ce aţi dori deci să vă facă vouă oamenii, faceţi-le şi voi la fel! Căci în aceasta este cuprinsă Legea şi Profeţii.

Matei 11:13 Căci până la Ioan au profeţit toţi Profeţii şi Legea.

Matei 22: 40 În aceste două porunci se cuprinde toată Legea și Proorocii.

Deci la întrebarea, despre ce lege este vorba aici, răspunsul este întreaga lege iudaică a Vechiului Legământ. Thomas Aquinas a făcut divizarea aceasta cu privire la legea iudaică undeva prin secolul 13, precizând că există trei fațete ale acesteia: ceremonială, juridică și morală. Dacă am merge pe criteriul acesta vedem că legea ceremonială descrie legi și reguli cu privire la închinarea adusă lui Dumnezeu; cea judiciară descrie normele guvernamentale iudaice și pedepsele celor care le încalcă … în primul rând pentru evrei, dar mai apoi pentru toți oamenii din toate vremurile prin stabilirea legii morale. Legea morală este conținută de cele 10 porunci.

Acum cu privire la aceste trei fațete sunt foarte multe discuții, însă în general trei păreri majore:

  1. Legea cermonială și civilă au fost abrogate, însă legea morală a rămas ca regulă de ascultare pentru fiecare copil al lui Dumnezeu.
  2. Toate aspectele legii ceremoniale, civile și morale sunt impuse celor care sunt copii ai lui Dumnezeu. Ceea ce face Isus aici în predica de pe munte este să corecteze adaousul la lege al fariseilor.
  3. Legea (nu există separare, ci o lege unitară) Vechiului Legământ a trecut, iar legea Împărăției cerurilor a fost stabilită … adică legea lui Hristos.

Eu cred că scriptura nu face separarea acesta în cadrul legii Vechiului legământ. Iacov spune ”Căci oricine păzeşte întreaga Lege, dar încalcă o singură poruncă, se face vinovat de toate.” (2:10)

Chiar și în citirea legii nu vezi separarea aceasta pentru că un evreu care încălca un aspect ceremonial al legii se făcea vinovat moral de păcat înaintea lui Dumnezeu. Deci ca și concluzie cele două aspectele morale și ceremoniale mergeau împreună. Dacă ar exista o divizie în cadrul legii, cine determină ce este moral, ce este civil și cea este cermonial?

Să revenim la textul din Matei cu înțelegerea acesta despre lege și să vedem ce spune Isus despre această lege.

17 Să nu credeţi că am venit să anulez Legea sau Profeţii! Nu am venit să anulez, ci să împlinesc.

18 Căci adevărat vă spun, câtă vreme nu vor trece cerul şi pământul, nici măcar o iota sau o parte a vreunei litere nu va fi înlăturată din Lege, înainte să se întâmple toate lucrurile.

Vreau să nu ne uităm la textul acesta cronologic literar, ci doresc să vedem o progresie. Isus zice: Deci nici cea mai mică parte din lege nu va trece până nu va trece cerul și pământul.

(mica paranteză :

  • Iota este asemenea unui apostrof … nu este nici măcar o literă
  • Sau parte a unei litere … ex. Q si O … )

până nu va trece cerul și pământulCred că acestă expresie se referă la durata autorității legislației Vechiului Legământ. Sunt mulți teologi care spun că această expresie se referă la sfârșitul lumii. Dacă aceasta ar fi interpretarea corectă asta înseamnă că toți credincioșii din timpurile noastre ar mai fi încă legați de toată litera legii. Și sunt foarte multe implicații aici… nici măcar nu putem să realizăm toată greutatea unei asemenea afirmații.

Un mic exemplu: în Evrei 7: 11se spune: Acum, dacă desăvârşirea ar fi fost posibilă prin preoţia levitică, pentru că poporul a primit Legea sub această preoţie, ce nevoie ar fi fost să mai vorbim despre un Alt Preot, Care să vină potrivit rânduielii lui Melhisedek?

Legea și linia preoțească levitică mergeau împreună. De fapt ce subliniază autorul epistolei către Evrei este că legea mozaică a fost dată pentru a valida preoția levitică. Deci preoția levitică și legea mozaică sunt inseparabile. Și întrebarea mea atunci este: Cum se face că Isus a venit pe linia preoțeasă a lui Melhisedec? De ce?? Prin acest fapt, Isus se separă de linia levitică, împlinește cerința legii cu privire la neprihănire și o anulează, aducând în vigoare propria lege.

În fine să revin la expresia până nu va trece cerul și pământul … tot în Evrei autorul spune: pentru că atunci El ar fi trebuit să sufere din nou şi din nou de la crearea lumii. Însă El S-a arătat acum, o dată pentru totdeauna, la sfârşitul veacurilor, ca să îndepărteze păcatul prin jertfa Lui. (9: 26) Ați observat expresia sfârșitul veacurilor? Este interesat de observat motivul acesta al sfârșitul veacurilor… atât în VT cât și în NT. De foarte multe ori textele aceastea fac referire la prima venire a lui Isus, cred eu făcând referire la sfârșitul perioadei de autoritate a Legii Vechiului Legământ.

Mulți din vremea Lui nu au înțeles corect mesajul lui Isus, de aceea El spune aici în predica de pe munte: Să nu credeţi Circulau zvonuri greșite cu privire la persoana lui Isus, iar El dorește să le corecteze. Acum, cuvântul anulez sau stric (Cornilescu) este termenul în greacă kataluo … Matei îl mai folosește de alte trei ori în Evanghelia lui unde de fiecare dată se face referire la distrugerea templului 24:2; 26:6 în fața Sinedriul; 27:40

Dar Isus spune că a venit să împlinească Legea și profeții. Isus a firmat de 5 ori în texte diferite că El este tema Vechiului Testament: aici, Luca 24: 27, 44; Ioan 5: 39; Evrei 10: 7.

Putem spune că Hristos a împlinit Legea în mai multe feluri:

  • Isus a împlinit legea printr-o ascultare perfectă
  • Isus a împlinit Legea prin împlinirea tuturor tipurilor și profețiilor Vechiului Testament.
  • Isus a împlinit Legea pentru că El a oferit ceea ce din punct de vedere al dreptății cerea Legea.

Evrei 7: 18 Pe de o parte, porunca veche a fost (gk. athetesis – anulată) dată la o parte, deoarece a fost slabă şi fără vreun beneficiu,

Verbul a anula este forma grecească a verbului athetesis, care este un termen legal ce scoate în evidență abrogarea completă a unei porunci. Același verb apare și în 9: 26: pentru că atunci El ar fi trebuit să sufere din nou şi din nou de la crearea lumii. Însă El S-a arătat acum, o dată pentru totdeauna, la sfârşitul veacurilor, ca să îndepărteze (athetesis) păcatul prin jertfa Lui.

Galatenilor Pavel le spune același lucru. Legea a funcționat ca un tutore până ne-a condus la Isus.

Galateni 3. 24-26 Astfel, Legea a fost îndrumătorul nostru spre Cristos, pentru ca noi să fim îndreptăţiţi prin credinţă. 25 Dar acum, după ce a venit credinţa, nu mai suntem sub îndrumătorul acesta. 26 În Cristos Isus, voi toţi sunteţi copii ai lui Dumnezeu, prin credinţă

(Sunt multe alte texte care vorbesc despre faptul că Vechiul Legământ a trecut: 2 Corinteni 3: 5-6; 3: 7-9; 3:11; Evrei 8: 13; 9: 13; 12:27, 28)

Dragilor, Vechiul Legământ a trecut, iar acum trăim într-o nouă era, cea a Noului Legământ. Isus Hristos este Domnul și noi trebuie să trăim într-un mod care îl onorează pe El. Noi suntem sare și lumină!!!