Matei 5:1-4 – Predica de pe munte


| Text biblic: Matei 5:1-4 | Serie: Evanghelia după Matei

1. Când a văzut Isus noroadele, S-a suit pe munte; și după ce a șezut jos, ucenicii Lui s-au apropiat de El.
2. Apoi a început să vorbească și să-i învețe astfel:
3. „Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este Împărăția cerurilor!
4. Ferice de cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiați!
5. Ferice de cei blânzi, căci ei vor moșteni pământul!
6. Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, căci ei vor fi săturați!
7. Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă!
8. Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu!
9. Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu!
10. Ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, căci a lor este Împărăția cerurilor!
11. Ferice va fi de voi când, din pricina Mea, oamenii vă vor ocărî, vă vor prigoni și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră!
12. Bucurați-vă și înveseliți-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri; căci tot așa au prigonit pe prorocii care au fost înainte de voi.
13. Voi sunteți sarea pământului. Dar dacă sarea își pierde gustul, prin ce își va căpăta iarăși puterea de a săra? Atunci nu mai este bună la nimic decât să fie lepădată afară și călcată în picioare de oameni.
14. Voi sunteți lumina lumii. O cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă.
15. Şi oamenii n-aprind lumina ca s-o pună sub obroc, ci o pun în sfeșnic, și luminează tuturor celor din casă.
16. Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri.

(Matei 5:1-16)


De-a lungul timpului au existat multe predici celebre a multor predicatori pasionați de Domnul. Însă cea care a rămas cea mai disputată și studiată a fost cea a lui Isus. Matei este singurul care redă această predică, de fapt cu siguranță doar o parte din ea, alegând doar anumite elemente. Predica aceasta poate fi citită în câteva zeci de minute, însă știm că Domnul a petrecut ore și zile întregi predicând acestui norod care îl urma. Imaginați-vă dacă am fi avut toate lucrurile pe care Isus le-a spus! Dar, providența lui Dumnezeu a lucrat să avem o parte din ele și sunt recunoascători pentru aceasta revelație scrisă care străbate veacurile.

Sunt multe aspecte tehnice la care nu voi face referire în predicile acestea legate de predica de pe munte. Nu voi putea surprinde toate lucrurile, însă nădăjduiesc că vom înțelege mai bine mesajul pe care Isus a vrut să-l transmită prin acesta predică.

Una dintre intentiile Domnului Isus prin predica de pe munte este de a condamna standardul jos, inadecvat si incompetent al fariseilor si de a reafirma standardul lui Dumnezeu pentru viata in Imparatia Sa. Nu ajungeau cele 613 porunci pe care le-a rostit Dumnezeu in Vechiul Testament … 365 cu negatie si 240 afirmative. Nu ajungeau acestea ei au mai adaugat …

Fariseii au inventat un sistem intreg de religie care era sub standardul divin, creat de om, ineficace si infructuos. Asadar cheia pentru o buna intelegere si punere in practiva a acestui mesaj se regaseste in Matei 5: 20 “Căci vă spun că, dacă neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea cărturarilor şi a Fariseilor, cu niciun chip nu veţi intra în Împărăţia cerurilor.” Cu alte cuvinte daca vrei sa faci parte din Imparatie trebuie sa traiesti dupa standardul lui Dumnezeu, standard pe care Hristos il sustine cu tarie, prezentandu-l in contrast cu modul de viata al fariseilor și chiar al Legii. Doctrina sau învățătura falsă duc la standarde, atitudini și valori false. O religie ipocrită este caracterizata de doua elemente: imoralitate si lacomie. Aceste doua aspecte se regasesc întotdeauna la religiile false și la liderii falși.

Dacă până în acest moment Matei surprinde puțin din mesajul lui Isus, prin aceste capitole redă elemente importante din inima Noului Legământ. Credinciosul este omul Legii lui Dumnezeu, dar nu a Vechii Legii, ci a celei care aduce viață, a legii unuia care este co-egal cu Tatăl – Isus. Isus reafirmă lucrurile arătând că noua Lege a lui Dumnezeu este superioară primei și că prima era doar o umbră a celei viitoare. Acesta este norma pentru credinciosul noului Legământ.

Să ne uităm la o structură a predicii pentru a înțelege mai bine aceste lucruri.

  1. 5: 3-10 … În primul rând vedem identitatea credinciosului. Toți cei care fac parte din aceasta împărăție a Cerurilor au inima transformată, iar caracterul lor este unul ireproșabil. În contrast cu perioadă Vechiului Legământ unde cei care făceau parte din împărăție nu îl cunoșteau cu toții pe Domnului, de fapt un mic număr dintre ei îl cunoșteau cu adevărat pe Yahwe.
  2. 11-12 … Reacția lumii față de această nouă identitate ….
  3. 13-16 … Relația credinciosului Noului Legământ cu lumea
  4. 17-48 …. Credinciosul Noului Legământ în raport cu Legea
  5. Capitolul 6 … Credinciosul care își trăiește viața în prezența continuă a lui Dumnezeu. Vedem relația acestuia cu Tatăl … Matei descrie cum materialismul, îngrijorarea și spiritul de comparație al lumii nu îl afectează pe cel credincios pentru că el rămâne echilibrat bucurându-se de voia lui Dumnezeu.
  6. În restul capitolul 7, de la versetul 6, vom vedea cum acest credincios autentic relaționează și cum se diferențiează de tot ceea ce nu este de la Dumnezeu.

Există trei aspecte pe care le subliniem în concluzia introducerii predicii lui Isus:

  1. Creștinismul trebuie să fie preocupat de împlinirea legii lui Dumnezeu
  2. Creștinismul conștientizează că se află în prezența permanentă a lui Dumnezeu.
  3. Creștinismul autentic rămâne în picioare. Nu pică testul!

Să privim pentru câteva momente la câteva versete pe care le-am citit în dimineața aceasta.

……….. (v.1, 2)

Urmează ceea ce numim noi fericirile. Un prim lucru de amintit este că suntem tentați să judecăm greșit aceste fericiri, uitându-ne numai la acest ”ferice” pe care unii aleg să îl traducă binecuvântat … De fapt, mai corect ar fi să spunem în felul acesta Aprobați [de Dumnezeu] să fie fericiți sau binecuvântați sunt cei care sunt săraci în duh, etc. Întrebarea este a cui aprobare o căutăm? Numai Dumnezeu poate aproba această împlinire în viața ta … sau numai Dumnezeu ți-o poate da! Nu lumea, nu dreptatea ta, nu moralitatea ta, nu standardele tale, nici măcar Legea spune Isus!!

Un al doilea aspect este că lucrurile promise nu sunt răsplătiri arbitrare, ci ele vin supranatural. Răsplătirile menționate de Isus au în ele nu deja și nu încă. Adică de exemplu, cei care sunt săraci în duhul sunt moșternitori ai Împărăție. Acest lucru se întâmplă acum și va un final glorios în momentul în care Isus se va întoarce.

Un ultim aspect interesant: vedem că prima și ultima fericire promit același lucru: ”a lor este Împărăția cerurilor.” Avem aici un INCLUSIO … care ne sugerează că aceste fericiri au de a identitatea acelora care fac parte din aceasta Împărăție a cerurilor.

v. 3 Ce înseamnă ”sărac în duhul” … înseamnă cei care au mai puțină inteligență? Sau mai puțin viață spirituală în Duhul lui Dumnezeu? Ce vrea să ne spună Isus prin acest sărac în duhul? În VT când se vorbește despre această sărăcie în duhul se vorbește despre săracii lui Dumnezeu, despre cei oprimați și suferinzi.

– D.A Carson spune că această sărăcie în duhul ne vorbește despre cei care conștientizează nevredinicia lor înaintea lui Dumnezeu. Omul care este născut din nou, este omul acela care la un moment din viața lui a realizat că nu merită nimic altceva decât despărțirea veșnică de Dumnezeu. Că nu are nici un merit să stea în prezența unui Dumnezeu sfânt și bun.

– Această sărăcie în duhul este cea mai profundă formă de pocăință …

– Exprimă atitudinea disperată a lui Ghedeon: O, Doamne dacă nu mergi tu cu noi suntem pierduți! Și a vameșului de la templu: O, Doamne ai milă de mine păcătosul!

Împărăția lui Dummnezeu aparține unor astfel de oameni care s-au plasat înaintea dreptății lui Dumnezeu și au văzut nevrednicia lor.

v. 4 Matei merge mai departe și spune că astfel de oameni sunt aceia care și-au plâns păcatul. În scriptură există mai multe feluri de jelire:

1. Jelirea datorită păcatului personal – Isaia 6 … Isaia devine conștient de nevredinicia lor și plânge datorită acestei nevrednicii

2. Jelirea pentru păcatul norodului … Isaia 6; Matei 23

Astfel de oameni sunt mângâiați de Domnul… Isaia 40

În dimineața aceasta, întreb: Ai văzut tu nevrednicia ta? Ai văzut că nu ai nici un merit? Ai plâns tu înaintea lui Dumnezeu? Dacă nu nădăjduiesc că în curând o voi face! Dacă da, continuă pe acest drum al Împărăție, mângâiat fiind de brațul puternic și sigur al Tătălui care te iubește și care te transformă cu multă pasiune în imaginea Preiubitului Lui Fiu. A Lui să fie slava!!!