Matei 4:12-25 – Venirea Împărăției lui Dumnezeu


| Text biblic: Matei 4:12-25 | Serie: Evanghelia după Matei

12. Când a auzit Isus că Ioan fusese închis, a plecat în Galileea.
13. A părăsit Nazaretul şi a venit de a locuit în Capernaum, lângă mare, în ţinutul lui Zabulon şi Neftali,
14. ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul Isaia, care zice:
15. „Ţara lui Zabulon şi ţara lui Neftali, înspre mare, dincolo de Iordan, Galileea Neamurilor,
16. norodul acesta, care zăcea în întuneric, a văzut o mare lumină; şi peste cei ce zăceau în ţinutul şi în umbra morţii a răsărit lumina.”
17. De atunci încolo, Isus a început să propovăduiască şi să zică: „Pocăiţi-vă, căci Împărăţia cerurilor este aproape.”
18. Pe când trecea pe lângă Marea Galileii, Isus a văzut doi fraţi: pe Simon, zis Petru, şi pe fratele său Andrei, care aruncau o mreajă în mare; căci erau pescari.
19. El le-a zis: „Veniţi după Mine, şi vă voi face pescari de oameni.”
20. Îndată ei au lăsat mrejele şi au mers după El.
21. De-acolo a mers mai departe şi a văzut pe alţi doi fraţi: pe Iacov, fiul lui Zebedei, şi pe Ioan, fratele lui, care erau într-o corabie cu tatăl lor, Zebedei, şi îşi cârpeau mrejele. El i-a chemat.
22. Şi îndată, ei au lăsat corabia şi pe tatăl lor şi au mers după El.
23. Isus străbătea toată Galileea, învăţând pe norod în sinagogi, propovăduind Evanghelia Împărăţiei şi tămăduind orice boală şi orice neputinţă care era în norod.
24. I s-a dus vestea în toată Siria; şi aduceau la El pe toţi cei ce sufereau de felurite boli şi chinuri: pe cei îndrăciţi, pe cei lunatici şi pe cei slăbănogi; şi El îi vindeca.
25. După El au mers multe noroade din Galileea, din Decapole, din Ierusalim, din Iudeea şi de dincolo de Iordan.

(Matei 4:12-25)


Evanghelistul Ioan la sfârșitul evangheliei lui afirmă care a fost motivația lui din spatele scrierii lui: Isus a mai făcut multe alte semne înaintea ucenicilor Săi, semne care nu sunt scrise în această carte. Însă acestea au fost scrise pentru ca voi să ajungeţi să credeţi că Isus este Cristosul, Fiul lui Dumnezeu, şi crezând, să aveţi viaţă în Numele Lui.” Deși Matei nu ne revelează care a fost motivația lui, este ușor de observat că el alege să menționeaze unele lucruri specific care s-au petrecut în viața lui Isus, dar nu pomenește în nici un fel despre altele. Una dintre aceste curiozități este că Matei nu pomenește nimic despre lucrarea timpurie a lui Isus din Iudea și din Galilea. Ioan menționează despre aceste lucruri înainte ca Isus să se întoarcă în Galilea, locul de unde începe Matei. Isus i-a întâlnit și și-a chemat primii ucenici, schimba apa în vin la nunta din Cana, stă pentru o perioadă scurtă în Capernaum, merge la Ierusalim pentru un paște timpuriu, îi scoate afară pe comercianți din temple, vorbește cu Nicodim, slujește și predică prin Iudea, se întâlnește cu femeia din Samaria în drumul Său spre nord. Matei începe să scrie despre lucrarea lui Isus de-abia din acest punct.

Galilea Neamurilor

Matei menține tonul scrierii sale și conectează lucrarea lui Isus cu o profeție din VT din Isaia 9, unde se vorbește despre Galilea Neamurilor. Și deși evanghelia lui Matei este considerată Evanghelia Evreilor, Matei începe cu vizita magilor la nașterea lui Isus, continuă cu lucrarea lui Isus printre neamuri și își sfârșește scrierea cu porunca lui Isus de a merge în toată lumea cu acestă Evanghelie. Matei insistă să înțelegem că aceste Mesia Evreu nu este doar un Rege Evrei și Mântuitorul tuturor nu doar a evreilor. El insistă cu privire la această temă la fel de mult ca Ioan.

Galilea Neamurilor … Unde era? Cum arăta ea? Galil însemnă circuit, deci probabil că se referea la un circuit al neamurilor. Erau 20 de cetăți oferite lui Hiram de către Solomon. În momentul în care Evrei au cucerit canannul triburile lui Zabulon și Neftali s-au stabilit în această zonă. După perioadă cuceririi Asiriene această zonă a devenit foarte păgână. În perioada aceasta a lui Isus zona aceasta nu era o regiune cu populație excesivă. Se pare că erau undeva la 15.000 de locuitori care erau așezați în vreo 204 comunități. Nu ni se spune motivul pentru care Isus a părăsit Narazaretul pentru a locui în Capernaum, dar se prea poate ca respingerea violentă a locuitorilor Nazaretului să fi fost motivul (Luca 4: 14-30)… Isus a călătorit prin toată Galilea propovăduind Evanghelia Împărăției (nu Legea) … Care era mesajul lui? Pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. Același mesaj pe care îl avea și Ioan Botezătorul. Care au slujit în paralel deși citind Matei este greu de observat acest aspect (Ioan subliniază asta în 3:22-23)

Deci Matei ne prezintă prima locație importantă din lucrarea lui isus, ne prezintă mesajul lui Isus, iar apoi ne arată metodologia slujirii: formarea de ucenici. Se pare că pentru Matei a fost un aspect foarte important pentru că termină prezentarea lucrării lui Isus cu specificația clară că în trimiterea lui Isus regăsim formarea aceasta de ucenici. Este un aspect important pe care îl regăsim mai târziu în viața apostolilor și a liderilor Noului Legământ: Pavel are ucenici, Barnaba are ucenci, Patru are ucenici.

Acest mod de a-ți trăi viața este unul biblic. Mie teamă că viața trece pe lângă noi și în urma noastră nu vin ucenicii noștrii. Dragilor, Dumnezeu ne i-a chemat doar pe pastori sau prezbiteri sau pe lideri să aibă ucenici, ci pe noi toți care suntem copiii Lui. Tu poți avea un convertit! Tu poți avea un ucenic! O, dacă am fi mai pasionați cu privire la acest mod de viață!

Ce putem vedea la acești primi ucenici ai lui Isus? Hai să citim textul încăodată 18-22….

Ei sunt acultători, se pocăiesc, se supun, se încred și perseverează!

Spurgeon scrie despre chemarea aceasta a lui Isus către ucenici ca fiind: 1. Imperială; 2. Potrivită; 3. Plină de promisiuni; 4. Instructivă; și 5. Eficientă. Imperială, nu opțională! Nu este asemnea unei invitații la cină, ci mai degrabă o chestiune de viață și de moarte. Dacă cineva zice: Nu ai vrea să treci și tu strada … s-ar putea să te amuzi și să fi lovit de o mașină. Dar dacă cineva zice: Treci omule! Nu rămâne aici! Întoarce-te! Mult mai convingător nu?? Vocea lui Isus și a ucenicilor redau porunca lui Dumnezeu pentru toți oamenii de a se pocăi! Era o chemare potrivită ca oamenii să asculte pentru că Isus avea toată autoritatea să poruncească.

Dar aceasta chemare era una a inimii. Mulți primesc doar o chemare exterioară, dar sunt și alții care prin harul Domnului primesc o chemare interioară a Duhului lui Dumnezeu, care schimbă dispoziția inimii și te face dornic să vii la El. Chemarea aceasta eficace a lui Dumnezeu lucrează în inimile celor care aud efectul pentru o viață în continuă schimbare.

Unde este Împărția lui Isus? Este aici, iar imediat după ce dăm colțul este judecata. Dumnezeu ne poruncește să îl urmăm pe Fiul Său Isus … iar rugăciunea mea este fiecare dintre noi și cei dragi nouă să aibă parte de o chemare imperială și eficientă.