Luca 2 – Cântarea Mântuitorului


| Text biblic: Luca 2:21-38

21 Când a venit ziua a opta, în care Copilul trebuia circumcis, I-au pus numele Isus, nume pe care îl spusese îngerul înainte ca El să fi fost conceput în pântece.

22 Şi când s-au împlinit zilele pentru curăţirea lor, poruncită în Legea lui Moise, L-au dus la Ierusalim ca să-L înfăţişeze înaintea Domnului, 23 aşa cum este scris în Legea Domnului: „Orice întâi născut, care este băiat, să fie pus deoparte pentru Domnul“, 24 şi ca să aducă jertfă, aşa cum este spus în Legea Domnului: „O pereche de turturele sau doi pui de porumbel.“

25 Şi iată că în Ierusalim era un om pe care-l chema Simeon. Acest om era drept şi evlavios. El aştepta mângâierea lui Israel şi Duhul Sfânt era peste el. 26 Duhul Sfânt îi făcuse cunoscut că nu va vedea moartea înainte de a-L vedea pe Cristosul Domnului. 27 Călăuzit de Duhul, el a venit în Templu. Când părinţii L-au adus înăuntru pe Copilul Isus, ca să împlinească cu privire la El obiceiul Legii, 28 Simeon L-a luat în braţe, L-a binecuvântat pe Dumnezeu şi a zis:

29 „Acum, Stăpâne, eliberează-l pe robul Tău în pace,
după cuvântul Tău,
30 căci ochii mei au văzut mântuirea Ta,
31 pe care ai pregătit-o să fie înaintea tuturor popoarelor
32 o lumină care să slujească celorlalte neamuri drept revelaţie,
iar poporului Tău, Israel, drept glorie!“

33 Tatăl şi mama lui Isus se mirau de ceea ce se spunea despre El.

34 Simeon i-a binecuvântat şi i-a zis Mariei, mama lui Isus:

„Iată, Copilul Acesta este rânduit pentru căderea şi ridicarea multora în Israel şi pentru a fi un semn care va stârni împotrivire, 35 ca astfel să fie descoperite gândurile din multe inimi. Şi o sabie va străpunge chiar sufletul tău!“

36 Mai era şi o profetesă, pe nume Ana, fata lui Fanuel, din seminţia lui Aşer. Aceasta era foarte înaintată în vârstă. Ea trăise împreună cu soţul ei timp de şapte ani după fecioria ei 37 şi apoi, ca văduvă, ajunsese la optzeci şi patru de ani. Ea nu se îndepărta de la Templu, slujind zi şi noapte prin post şi rugăciune. 38 A venit acolo chiar în ceasul acela şi a început să-I mulţumească lui Dumnezeu şi să le vorbească despre El tuturor celor ce aşteptau răscumpărarea Ierusalimului.

(Luca 2:21-38, NTR)


V-ați întrebat de ce Isus a trebuit să se întrupeze parcurgând toate etapele dezvoltarii umane? De ce a trebuit să fie zămislit, să experimenteze clipele nașterii, să fie alăptat, să fie tăiat împreujur, să se aduca jertfa de curățire pentru Maria deși Isus era fără de păcat, să crească ca orice copil normal, să treacă prin perioada pubertății, să fie botezat etc???

Isus a trecut prin toate etapele acestea pentru a se identifica perfect cu oamenii pentru care urma să își dea viața. Când te gândești la toate aceste elemente cu atât mai mult Isus este de adorat și de onorat! „El măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci S-a dezbrăcat pe Sine însuși și a luat chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor.” Aceasta este smerenia absolută, de neîntâlnit în nici unul dintre muritori. De acea dragilor nu a existat, nu există și nu va exista nici un om mai extraodinar ca Isus.

Noul Testament mai descrie și în alte texte această idendificare a lui Isus cu umanitatea și cu păcătosul. Este un mister pentru că deși Isus a fost perfect El s-a identificat nu starea de păcat a lumii.

Pavel remintește despre aspectul acesta în două texte:

Evrei 2: 17

Matei 3: 15

Când a venit ziua a opta, în care Copilul trebuia circumcis, I-au pus numele Isus, nume pe care îl spusese îngerul înainte ca El să fi fost conceput în pântece. Şi când s-au împlinit zilele pentru curăţirea lor, poruncită în Legea lui Moise, L-au dus la Ierusalim ca să-L înfăţişeze înaintea Domnului, aşa cum este scris în Legea Domnului: „Orice întâi născut, care este băiat, să fie pus deoparte pentru Domnul“ şi ca să aducă jertfă, aşa cum este spus în Legea Domnului: „O pereche de turturele sau doi pui de porumbel.“

Luca abordează în textul acesta unele dintre aspectele pe care le aminteam mai devreme cu privire la persoana lui Isus: despre Tăierea Lui Împrejur (Circumcizia) și despre jertfa de Curățire adusă la nașterea Lui. Cele două au legătură directă cu starea de păcat. Circumcizia descria separarea evreului de păgănitate, subliniind faptul că este pus deoparte, iar jertfe de curăție se aducea pentru ispășirea Mariei. Acum știm că Isus nu a avut o natură păcătoasă pentru că El nu a moștenit starea lui Iosif, pentru că El a fost zămislit de Duhul Sfânt. Deci, Maria nu ar fi trebuit să aducă această jertfă de ispășire pentru că sângele lui Isus era neîntinat de păcat. Cu toate acestea Maria aduce această jertfă tocmai pentru ca identificarea lui Isus să fie completă.

Oare cum ar fi putut să fie Isus Mântuitorul omului fără această identificare? De aceea este așa de important să apărăm adevărurile biblice cu privire la persoana lui Isus, 100 % Dumnezeu și 100 % om. Datorită acestei realități, avem menționată în Evanghelia lui Luca această cântare a Mântuitorului fredonată de Simeon, un om duhovnicesc, înțelept și bun exeget.

Luca 2:25-35

Cum arată Mântuitorul din cântarea lui Simeon? Cum îl descrie Simeon pe Răscumpărătorul sufletului său?

  1. Acest Mântuitor nu este naționalist, ci universalist v. 32

Peste tot în timpul lucrării Sale, îi vedem pe oameni interesați de Isus datorită așteptărilor lor mesianice. De fapt, datorită interpretării lor mesianice. Se așteptau ca acest Isus să îi elibereze de sub crunta robie romană. Dragilor, și nu vorbim aici doar despre oamenii obișnuiți care veneau după Isus, precum mulțimea ce L-a întâmpinat pe Regele Isus atunci când a pășit pe străzile Ierusalimului cu câteva zile înainte de moartea Lui, ci de ucenicii Lui apropiați. Uitați-vă peste tot la ucenici: ei chiar nu pricep!!!

  • Uitați-vă după moarte și înviere: Luca 24: 13- … Cei doi ucenici îl consideră pe Isus un simplu profet și demonstrează dezamăgirea lor profundă față de lucrarea Acestuia. Toate speranțele lor s-au prăbușit odată cu moartea Lui. Așa de adânc înrădăcinați erau în necredința și deznădejdea lor încât nu Îl pot recunoaște pe Mântuitor nici măcar după o analiză profundă a Scripturilor. Interesant! Fără lucrarea și intervenția Duhului Sfânt oamenii pot avea parte de cea mai bună exegeză și predicare a Scripturilor … Nimic nu se întâmplă!
  • Uitați-va înainte de înălțare: tot Luca scrie însă în Fapte 1: 5- …. Tot Luca redă și acest episod, unde îi vedem pe ucenici blocați din nou în naționalismul și patrotismul lor inadecvat unui credinios. La auzirea celei mai minunate relatări despre Împărăția lui Dumnezeu ucenicii rămân nemișcați în ideile și așteptările lor greșite.

Căci au văzut ochii tăi mântuirea Ta …” (este interesant de observat cu Luca peste tot în Evanghelia lui subliniază acest aspect al mântuirii pe care Isus o oferă) … nu vorbea despre o eliberare fizică-pământească, ci despre una spirituală. Ei se gândeau la o eliberare națională, Isus la una spirituală … Pentru că Fiul Omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. (19: 10)

  1. Acest Mântuitor este orientat spiritual, nu fizic (ceresc, nu pământesc)

De ce îl vor oamenii pe Isus? Și astăzi asemenea acelor zile oamenii așteptă de la Isus bani, sănătate, longevitate, pace … Nu este confortabil să vorbești despre iertarea păcatelor … despre păcate … oamenii vor prosperitate. De ce îl vrei tu pe Isus?