Legea lui Moise și Noul Legământ


„Legea sau Cuvântul lui Dumnezeu va fi plasat în inimile oamenilor Noului Legământ. Va fi scrisă pe inimile lor. Cu alte cuvinte, inima oamenilor Noului Legământ va fi transformată din interior de către infuzia Cuvântului lui Dumnezeu. Acest lucru este produs de Duhul Sfânt, care locuiește în ele (Ezechiel 36:24-32; Ioel 2:28-32). Este prezența Duhului Sfânt care aduce puterea Cuvântului. Niciodată nu le poți deconecta pe cele două. Locuirea în inimi a Duhului Sfânt este o realitate nouă și glorioasă în Noul Legământ.

Dumnezeu pur și simplu afirmă că El va fi Dumnezeul nostru și că noi vom fi poporul Lui. În Vechiul Legământ, aceasta era de obicei condiționată de un „Dacă voi... atunci Eu...”. Cuvântul și puterea lui Dumnezeu Însuși garantează relația noastră.

Toți cei din Noul Legământ vor fi credincioși. Nu va mai fi un amestec ca în Israel. Pe parcursul istoriei lui Israel, un mic număr de evrei erau de fapt credincioși, cu o nevoie constantă de „evanghelizare” în interiorul națiunii. Însă în Noul Legământ toți Îl vor cunoaște pe Domnul, vor crede Cuvântul Lui. Aceasta este o schimbare radicală în Noul Legământ. Avem noi un grup mixt în adunările și slujirile noastre publice? Da, avem. Dar doar credincioșii adevărați fac parte din Noul Legământ. Aceasta devine avertizările care apar în Noul Testament și în mod special în Evrei.”

Pastor R. K.