Isus, superior îngerilor


Cum a devenit moștenitor Isus? Printr-un Nume pe care Și l-a câștigat. Cum a devenit mai concret moștenitor? Prin moartea și învierea Lui. Prin faptul că a fost ascultător de Tatăl până la moarte de cruce. Acea moștenire este identitatea ta. Și tu ești slujit de îngeri pentru că ești în Moștenitor - și Numele Lui ți-a fost ție atribuit. Ce poate fi mai frumos decât lucrul acesta? Noi, care am fost creați mai prejos și inferiori într-o anumită măsură față de îngeri, suntem slujiți de ei. De obicei, cel inferior slujește celui superior, nu? Până la urmă, cine este inferior și superior? Cine e mai mare? Vedeți că noi de foarte multe ori gândim termenii Scripturii și facem comparațiile având valorile acestea ale lumii, dar în momentul în care Scriptura vorbește despre toate acestea, vorbește într-un mod diferit - iar datoria noastră este să vedem și să subliniem această coerență a Scripturii și această logică a Scripturii. Noi trebuie să avem o astfel de logică. Acestea sunt lucrurile pe care le citim, în care credem și care ar trebui să ne ghideze și să ne motiveze viața.

Nicu Sotir