Isus, dătător de har – Matei 16


| Text biblic: Matei 16:1-28 | Serie: Evanghelia după Matei | Tematică: Harul lui Dumnezeu

Nu știu de ce pare că Matei ne oferă o imagine a ucenicilor zugrăvită destul de gri. Atunci când te uiți atent prin Evanghelie acesta pare să fie sentimentul. Și nu doar Matei ne lasă gustul acesta, ci și Marcu! Oare care era intenția evangheliștilor? Să ne ajute să-L vede mai clar pe Mântuitorul sufletelor noastre?

Neînțelegerea, uimirea, prostia pe alocuri, necredința ucenicilor contrastează cu frumusețea, credincioșia, dragostea, răbdarea și bucuria lui Hristos. Biserica este a Lui, însă cei prin care El lucrează sunt oameni simpli, limitați și dependenți în totalitate de harul și îndurările Lui. Realitate care nu s-a schimbat niciodată… nici chiar pentru Pavel, nici pentru mine și nici pentru tine. Ne place să ne batem în piept cu aptitudinile omului, cu voința lui, dar oare ce ar fi acesta lăsat în nebunia minții lui??? Știți foarte bine răspunsul… O, cât de multă nevoie avem de Mântuitorul nostru, care chiar și atunci când se pare că întârzie El vine de fapt atunci când trebuie.

După o studiere atentă a Evangheliei lui Matei, ucenicii, în mod special Petru, ies cam șifonați. Momentele de inspirație și explozie pozitivă sunt puține. De obicei aceștia fie nu pricep, fie nu cred, fie se îndoiesc profund, fie dau bir cu fugiții, fie se leapădă. Uitați-vă la regresia spirituală a ucenicilor, în contextul auzirii unor învățături profunde.

Petru! Primul ucenic care apare pe scenă, iar Matei îl plasează tot timpul în fața tuturor (și la prostii, și la lucruri bune) …

În contrast cu fariseii și saducheii, care nu sunt adevărații ucenici ai lui Iahve, ucenicii lui Hristos sunt. Dar, vedeți, nu datorită a ceea ce ei ei fac, ci datorită a ceea ce Hristos este și face! În contextul morții și învierii lui Hristos vorbim despre o ucenicie reală. El este Acela care ne face capabili!

De aceea ucenicul:

  1. Se leapădă de sine,
  2. Își ia cruce,
  3. Îl urmează pe Isus,
  4. Nu își pierde viața.
Ucenicia nu este doar o ușă pe care trebuie să se intre, ci este o cale care trebuie urmată!