Eclesiastul 8:1-9


| Text biblic: Eclesiastul 8:1-9 | Serie: Eclesiastul

1 „Cine este ca cel înţelept? Cine cunoaşte interpretarea lucrurilor? Înţelepciunea dă strălucire feţei omului şi-i schimbă asprimea feţei. 2 Ascultă porunca regelui, îţi zic, din pricina jurământului încheiat cu Dumnezeu. 3 Nu te grăbi să pleci dinaintea lui şi nu căuta să susţii un lucru rău, căci el face tot ce-i place! 4 Din moment ce cuvântul regelui are autoritate, cine îi poate spune: «Ce faci?». 5 Pe cel ce-i păzeşte porunca, nu-l va atinge nici un rău, iar inima înţeleptului cunoaşte vremea potrivită şi judecata, 6 căci pentru fiecare lucru există un timp şi o judecată, deşi nenorocirea omului este mare peste el; 7 într-adevăr el nu ştie ce se va întâmpla, căci nimeni nu-i poate face cunoscut lucrul acesta. 8 La fel cum nimeni nu are putere asupra vântului, ca să-l poată închide, tot aşa nimeni nu are putere asupra zilei morţii. Şi după cum nimeni nu este scuzat în vreme de război, tot aşa nici răutatea nu-i va lăsa să scape pe cei ce o practică. 9 Am văzut toate aceste lucruri şi am încercat să înţeleg toate lucrările care se fac sub soare. Există un timp când un om are autoritate asupra altui om şi-i poate face rău.

(Eclesiastul 8:1-9, NTR)