Despre Familie – O generație pierdută (A Lost Generation)


| Text biblic: Judecători 2:6-15 | Serie: Despre Familie

6 După ce Iosua a dat drumul poporului, israeliţii s-au dus să ia în stăpânire ţara, fiecare la moştenirea lui. 7 Poporul a slujit Domnului cât timp a trăit Iosua şi bătrânii de după Iosua, care văzuseră toate lucrările mari pe care le făcuse Domnul pentru Israel.

8 Iosua, fiul lui Nun, robul Domnului, a murit la vârsta de o sută zece ani. 9 L-au înmormântat în teritoriul pe care-l primise ca moştenire, la Timnat-Heres, în regiunea muntoasă a lui Efraim, la nord de muntele Gaaş.

10 Apoi toţi cei din generaţia aceea au fost adăugaţi la părinţii lor, iar după ei s-a ridicat o altă generaţie care nu-L cunoştea nici pe Domnul şi nici lucrările făcute de El pentru Israel. 11 Atunci israeliţii au făcut ce este rău în ochii Domnului şi au slujit baalilor. 12 L-au părăsit pe Domnul, Dumnezeul strămoşilor lor, Care-i scosese din ţara Egiptului şi s-au dus după zei dintre zeii popoarelor care-i înconjurau. S-au închinat înaintea lor şi L-au mâniat pe Domnul. 13 Astfel, L-au părăsit pe Domnul şi au slujit lui Baal şi aştoretelor. 14 Domnul s-a aprins de mânie împotriva lui Israel şi i-a dat pe israeliţi pe mâna jefuitorilor care i-au prădat şi pe mâna duşmanilor din vecinătate, cărora n-au mai fost în stare să li se împotrivească. 15 Oriunde mergeau, mâna Domnului era împotriva lor ca să le facă rău, aşa cum îi avertizase şi le jurase El mai demult. Au ajuns astfel într-un mare necaz.

(Judecători 2:6-15, NTR)