De la teamă și disperare la credință prin Isus – Matei 14:22-36; 15:21-28


| Text biblic: Matei 14:22-36; 15:21-28 | Serie: Evanghelia după Matei | Tematică: Harul lui Dumnezeu

Ce furtună este necesară în viața ta ca să recunoști nevoia ta de mântuire prin Isus? La sfârșitul vieții lui, John Newton (autorul imnului „Mărețul har”) a afirmat: „Memoria s-a cam dus, dar cu toate acestea îmi pot aminti două lucruri: eu sunt un mare păcătos, iar Isus este un mare Mântuitor.”

Nicu Sotir