Darurile spirituale – definiție și scopurile lor


| Text biblic: 1 Corinteni 12 | Serie: Mi-a dat și mie Duhul daruri? | Tematică: Darurile spirituale

Darurile spirituale sunt daruri oferite și controlate de Duhul Sfânt, prin har, în vederea slujirii altora, exercitate prin puterea Lui și spre beneficiul altora. Darurile spirituale sunt mijloace prin care Duhul Sfânt slujește bisericii lui Hristos în vederea zidirii ei, și nu doar niște posesiuni personale. De foarte multe ori, când se vorbește despre aceste daruri spirituale, lucrurile devin atât de personale („Sunt ale mele, sunt în posesia mea”), încât nu poți să nu vezi decât o atitudine egoistă în modul în care se comunică despre aceste daruri spirituale. Nu acesta este limbajul Scripturii. Când Scriptura vorbește despre aceste daruri spirituale, vorbește despre aceste mijloace, acest canal prin care Duhul lui Dumnezeu binecuvântează pe alții - în speță, biserica lui Hristos.

Nicu Sotir