Crucea, lauda credinciosului


| Text biblic: Galateni 1:1-5 | Serie: Crucea - lauda credinciosului | Tematică: Crucea lui Isus

Hristos a venit ca să mântuiască tot ce era pierdut. Și aceasta este frumusețea Evangheliei. Frumusețea Evangheliei pe care ne-o redă Pavel foarte bine în scrierea aceasta și nu numai în scrierea aceasta. El spunea cu altă ocazie: „Dar Dumnezeu a ales lucrurile nebune ale lumii ca să facă de rușine pe cele tari. Iar voi, datorită Lui, sunteți în Hristos Isus, care a devenit pentru noi dreptate, sfințire și răscumpărare, pentru ca, așa cum este scris, „Cel ce se laudă să se laude în Domnul.”. Acesta este mesajul central al scrierii lui Pavel către Galateni: Crucea, lauda credinciosului. [...]

Harul nu se referă doar la favoarea aceasta nemeritată a lui Dumnezeu, ci de asemenea și la puterea aceasta de transformare. Harul este cel care ne mântuiește și harul este cel care ne transformă mai mult după chipul și asemănarea lui Isus. Iar pacea aceasta a lui Dumnezeu vine tocmai ca rezultat al harului Lui. Cu adevărat, harul și pacea sunt daruri ale lui Dumnezeu. Ele sunt oferite de Tatăl Domnului nostru Isus Hristos și această pace de care se bucură credincioșii Noului legământ este tocmai împlinirea profeției din Ezechiel 37:26. Noul legământ este un legământ de pace, pentru că este un legământ al harului. Și trebuie să ne bucurăm de asta. [...]

Harul și pacea izvorăsc din crucea lui Isus, care a suferit în locul credincioșilor, ca să primească iertarea păcatelor. Și acesta este adevărul pe care trebuie să și-l reamintească cei din Galatia și atunci când o să facă lucrul acesta nu vor mai fi atrași de circumcizie și de celelalte lucruri. În momentul în care uiți de crucea lui Isus, orice ispită este foarte mare, orice încercare e aproape imposibil de depășit. Avem probleme în viața noastră spirituală de cele mai multe ori tocmai pentru că uităm de crucea lui Isus. Avem probleme cu noi înșine de foarte multe ori tocmai pentru că uităm că am fost iertați prin crucea lui Isus. Vă dați seama, dacă în fiecare zi am celebra și ne-am aduce aminte și am sărbători și ne-am bucura de crucea lui Isus și de Evanghelie, cum ar fi viețile noastre? Libertatea în care am trăi, modul în care ne-am bucura de prezența Duhului Sfânt... Cum ar arăta bisericile evanghelice dacă mai mulți oameni ar trăi în felul acesta!?!

Nicu Sotir