Credincioșii sunt chemați să privească la Isus ca standard al conduitei lor (2)


„Unul din efectele mântuirii este acela că Dumnezeu ne eliberează voința de sub stăpânirea diavolului, care ne ținea captivi păcatului, dorințelor și poftelor firii pământești, eliberare care ne împuternicește acum să ne împotrivim felului nostru de viață din trecut, care era în opoziție cu Dumnezeu, și să trăim potrivit cu ceea ce ne-a fost arătat de Hristos ca fiind caracterul și felul de a fi al lui Dumnezeu. [...]

Apostolul Pavel, după ce le vorbește filipenilor despre felul cum Domnul Isus S-a smerit, a fost ascultător, nu Și-a căutat propriile interese, se întoarce spre frați și îi îndeamnă să persevereze în umblarea lor cu Domnul. Cu alte cuvinte, îi îndeamnă, după ce le pune acest exemplu în față, să fie și ei în umblarea lor potrivit cu statutul pe care Hristos ni l-a arătat. [...]

Noi, copiii Domnului, nu avem un model de trăire o lege căreia să i ne supunem, ci Domnul Isus este cel care ne-a arătat ce fel sunt cei care fac parte din noua creație a lui Dumnezeu.” (Florin Mereuță, 14 august 2016).

Florin Mereuță