Conferința „1 Ioan” – Sesiunea 2


Credincioșii adevărați își recunosc păcatele și nu fac o practică din a trăi în păcat. Atunci când umblăm în lumină, avem părtășie cu Dumnezeu și avem siguranța credinței noastre.

Pastor R. K.