Brâul Adevărului – Efeseni 6


| Text biblic: Efeseni 6:10-18 | Serie: Realitatea bătăliei spirituale

Adevărul ne ajută să gândim corect, să fim transformați în emoțiile și acțiunile noastre. Satan are izbândă acolo unde nepăsarea și ignoranța domnesc. El câștigă acolo unde nu credem Cuvântul lui Dumnezeu sau unde acesta nu este cunoscut deplin.

N.L.