Implicațiile ispășirii lui Hristos


În următoarele duminici la Biserica Logos București, Nicu Sotir va avea o serie de predici în care va prezenta implicațiile ispășirii lui Hristos.

Vă așteptăm!

 

„Noi credem cu tărie că Hristos, când a murit, a avut un obiectiv în vedere și că acel obiectiv va fi împlinit cu cea mai mare siguranță și fără vreo urmă de îndoială. Noi măsurăm dimensiunea scopului morții lui Hristos prin rezultatul său. Dacă cineva ne întreabă: „Ce a plănuit Hristos să facă prin moartea Lui?”, noi îi răspundem la această întrebare punându-i alta: „Ce a făcut Hristos?” sau „Ce va face Hristos prin moartea Lui?” Pentru că noi declarăm că dimensiunea rezultatului dragostei lui Hristos este dimensiunea obiectivului crucii. Nu ne putem contrazice rațiunea într-un asemenea mod încât să gândim că intenția Dumnezeului Atotputernic ar putea fi împiedicată sau că scopul unui lucru așa de măreț precum ispășirea poate, prin vreun mod oarecare, să nu fie atins.” (C. H. Spurgeon)
„We hold that Christ, when He died, had an object in view; and that object will most assuredly and beyond a doubt be accomplished. We measure the design of Christ’s death by the effect of it. If anyone asks us, “What did Christ design to do by His death?” we answer that question by asking him another—“What has Christ done?” or, “What will Christ do by His death?” For we declare that the measure of the effect of Christ’s love is the measure of the design of the cross. We cannot so belie our reason as to think that the intention of Almighty God could be frustrated, or that the design of so great a thing as the atonement can, by any way whatever, be missed.” (C. H. Spurgeon)