Gânduri din Psalmul 96 de Edmund ClowneyPreaching Christ in All ScriptureNu m-am putut abține în a nu traduce câteva gânduri din această predică a lui Edmund Clowney din Psalmul 96. Mesajul este intitulat Imnul nostru internațional, iar predica se găsește în cartea sa Preaching Christ in All of Scripture.
[icon icon=icon-quote-left size=32px color=#eee float=left]

„Dacă vrem să proclamăm Numele Său, trebuie să ne lăsăm învățați de Cuvântul Său. Națiunile trebuie să audă de Isus cel autentic, de Isus cel biblic. Dumnezeu ne vorbește prin Fiul Său și ne poruncește să ascultăm. Nu putem spune că ne plasăm sub Numele lui Dumnezeu dacă ne așezăm peste Cuvântul Lui. Cu adevărat Numele lui Dumnezeu se găsește în Cuvânt, Cuvânt prin care Dumnezeu ne vorbește și Se descoperă pe Sine. Misterul Numelui lui Dumnezeu este reflectat în Cuvântul Său.

Noi nu declarăm națiunilor o incantație goală, un nume care înseamnă totul și nimic. Noi declarăm bogățiile adevărului lui Dumnezeu, tot sfatul Lui, gloria lui Isus, în care sunt ascunse toate bogățiile înțelepciunii și cunoașterii (Coloseni 2:3).

Slavă Numelui Său! Cântăm de asemenea glorie puterii Sale! Numele lui Dumnezeu este înălțat în maiestate în Isus Cristos, Regele nostru.

Gloria cerească a lui Cristos nu este doar un rezervor de putere, o sursă de energie ce trebuie folosită în ucenicizarea națiunilor; nu, gloria lui Hristos este stăpânirea pentru care ei sunt ucenicizați. Dacă nu lăudăm Numele Său, nu avem cum să predicăm Evanghelia! Noi botezăm în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh pe toți aceia care mărturisesc că Isus Cristos este Domnul. Cristos stăpânește acum peste istorie și umblă printre Sfeșnicele cerești ca judecător al bisericii Sale. Evanghelia noastră este Evanghelia gloriei lui Cristos, „care este chipul lui Dumnezeu” (2 Corinteni 4:4).

Indiferent cât de ciudat ni s-ar părea nouă, proclamăm numele Lui glorios nu dintr-o postură de eroi cuceritori, ci dintr-o postură a unor sclavi, care slujesc. Câteodată, asemenea lui Iacov și Ioan, începem să ne imaginăm cum ar fi să fim prinții lui Hristos, la dreapta Lui, sau cum ar fi să fim mareșalii Lui la parada Împărăției Lui. Dacă acestea sunt fanteziile minții tale atunci înseamnă că ești prezent la o paradă, dar nu în locul adecvat. Pavel, robul lui Isus Cristos, își imaginează lucrarea lui nu ca a unuia care călărește pe lângă carul Triumfătorului, ci mai degrabă ca și cel mai mare deținut, în lanțuri, legat de carul Împăratului victorios (2 Cor. 2:4). Noi purtăm în noi comoara numelui glorios al lui Cristos în vase pămîntești. „Suntem asupriți în orice fel, dar nu zdrobiți, luaţi prin surprindere, dar nu disperați, persecutați, dar nu părăsiți, trântiți la pământ, dar nu distruși…” (2 Cor. 4:8-14). El ne-a făcut un spectacol, în ciuda faptului că cei mai mulți din lume se uită la noi ca la un gunoi.

Da, numele lui Isus, Regele gloriei, a fost atârnat pe o placă de lemn pe cruce. Numele Lui este glorios în înțelepciune și putere și este glorificat în dragoste. Înțelepciunea lui Dumnezeu este nebunie pentru oameni; puterea lui Dumnezeu este slăbiciune pentru oameni; dragostea lui Dumnezeu este o ofensă pentru oameni. Și cu toate acestea înaintea națiunilor noi purtăm în noi numele dragostei lui Dumnezeu.

În umbra crucii, sufletul lui Hristos a fost tulburat. El a spus, „Ce ar trebui să spun? Tată, salvează-Mă din ceasul acesta!” (Ioan 12:27a) Aceasta a fost rugăciunea psalmistului în suferință și rugăciunea Domnului, a Aceluia, care a fost uns pentru a aduce eliberare. „Dar tocmai de aceea am venit până în ceasul acesta!” (versetul 27b). Isus a venit ca preot și jertfă, pentru a-Și da viața ca răscumpărare pentru mulți. Ce ar trebui să spunem? Ce altă rugăciune, decât aceasta: „Tată glorifică-Ți Numele!” Isus, care i-a învățat pe ucenicii Lui să se roage „Sfințească Numele Tău”, acum se roagă Tatălui să-Și sfințească Numele prin cruce. Tatăl din cer răspunde: „Mi L-am glorificat și Mi-L voi mai glorifica din nou!” (versetul 28).

Cum Își glorifică Tatăl din nou numele? Prin gloria legiunilor de îngeri? Prin gloria norului de pe munte? Nu, Tatăl Își va glorifica Numele Său prin înălțarea Fiului Său pe dealul Golgotei.

Ce fel de glorie este aceasta? Rușinea goliciunii, agonia torturii, vinul cel amar al batjocurii, blestemul abandonului. Glorifică Fiul ales numele Tatălui atunci când strigă: „Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, de ce m-ai părăsit?”

Da, niciodată numele lui Dumnezeu nu a fost mai glorificat. Cântecul veșnic al serafimilor nu ar fi putut glorifica numele Tatălui mai mult. Devoțiunea Fiului a-mplinit ce nu ar fi putut împlini nimeni altcineva. Din dragoste față de Tatăl El bea paharul; din dragoste față de ai Săi Își oferă sufletul pentru păcat. Și dragostea infinită a inimii Tatălui arde în întuneric. Însă Dumnezeu Și-a dovedit dragostea faţă de noi prin faptul că, în timp ce noi eram păcătoși, Cristos a murit pentru noi.” (Romani 5:8) Prețul pe care Avraam nu a trebuit să-l plătească atunci când Isaac a fost cruțat de pe altar la muntele Moria, acel preț Dumnezeu Tatăl L-a plătit când nu Și-a cruțat singurul Său Fiu, eliberându-ne pe noi toți.

Proclamați printre națiuni numele lui Dumnezeu de la Calvar, gloria Tatălui, care-a pecetluit mântuirea la cruce. Poate că vei fi chemat să cânți psalmii gloriei într-o închisoare, în mijlocul durerii. Pavel a făcut lucrul acesta în Filipi. Cu spatele însângerat, cu picioarele amorțite de cătușe, și-a găsit prospețimea în laudă. Este surprinzător să vezi că cei care se laudă cu crucea sunt chemați să își ia crucea și să-L urmeze pe Hristos.

Ce cauți tu? Gloria Domnului tău? Înalță numele măreț al Domnului prin laudele de jertfă ale buzelor tale și prin laudele de jertfă ale vieții tale. Aduceți-vă trupurile ca o jertfă vie de laudă, sfinte și primite de Dumnezeu (Romani 12:1-2).

Prima întrebare care se pune nu este oare unde te va chema Domnul printre națiuni să slujești și nici cum o vei face. Prima întrebare este: Ai văzut gloria Domnului? Ai auzit vocea Fiului lui Dumnezeu chemându-te de la Calvar? Da, poate c-ai învățat despre Cristos, Regele gloriei, a cărui putere va judeca națiunile războinice, despre Cristos, profetul gloriei, al cărui cuvânt este adevăr pentru națiunile eretice, de Cristos, preotul gloriei, a cărui jertfă este singura mântuire pentru națiunile răzvrătite. Dar mai înainte de a proclama numele Său printre națiuni trebuie mai întâi să binecuvântezi numele Său în inima ta.

Plângi înaintea Lui cu pocăință, strigă cu credință către El și cântă gloria lui Isus Cristos, Mântuitorul nostru. Asemenea armatei lui Iosafat, biserica merge într-o luptă spirituală cântând laude Domnului. Cristos a cântat în camera de sus împreună cu ucenicii Săi. Acum El conduce laudele poporului Său. Cântă cu Isus acest imn internațional, acest cântec al Mielului! Aleluia!”