Pe de altă parte, Cristos a intrat în adevăratul cort, adică în prezența lui Dumnezeu, în ceruri, curățind cu sângele Lui conștiința celor care Îi aparțineau. Datorită jertfei Lui, Isus este mijlocitorul unui Nou Legământ pentru ca cei care au fost chemați să se bucure de promisiunea unei moșteniri veșnice.

Nicu SotirO dată pentru totdeauna
Twitter Facebook Google